Izaberi jezik:
Tema broja

MIGRACIJE, GLOBALIZACIJA, EVROPSKE INTEGRACIJE

„OTMICA EVROPE“ – NEKONTROLISANA MIGRACIJA KAO PRETNJA NACIONALNOJ I REGIONALNOJ BEZBEDNOSTI

Sažetak

U radu su iznete istorijske pretpostavke i izvori migracije građana. Urađena je analiza uzroka i mogućih posledica savremenog migracionog talasa za zemlje Evrope. Prikazan je mehanizam rešavanja geopolitičkih zadataka putem manipulacije migracionim tokovima. Migracije su stalni pratilac ljudske istorije. One su se dešavale usled objektivnih okolnosti, ali su, ne tako retko, bile i plod realizacije određenog planskog koncepta. Kako god da su nastajale, položaj pojedinaca i grupa zahvaćenih ovim pojavama, bio je veoma različit. Mogućnosti koje aktuelna migraciona situacija pruža nosiocima organizovanog kriminala i terorističkim organizacijama, mogu veoma lako da se pretvore u ozbiljne bezbednosne pretnje regionu i Evropi u celini. Da bi se našao adekvatan odgovor na pitanje kako bezbedno i sa što manje posledica rešiti aktuelnu migracionu krizu, neophodno je utvrditi njene prave uzroke. Da li je ona nastala spontano, usled dugogodišnjeg nagomilavanja nezadovoljstva građana u ekonomski nerazvijenijim i politički neizgrađenijim delovima sveta, ili je rezultat procesa globalizacijskog prekrajanja sveta, ne može se jednoznačno odrediti jer je reč o veoma složenoj i kompleksnoj pojavi kojoj mnogi autori, sa razlogom, stavljaju epitet nekontrolisana. Multidisciplinarnost u proučavanju fenomena migracija i različite vrednosne orijentacije pojedinih aktera, skoro da čine nemogućim formiranje njegovog opšteprihvatljivog objašnjenja. Još veće teškoće postoje u pronalaženju jedinstvenog političkog odgovora za praktično rešavanje ovog problema. Imajući to u vidu, ni ovaj rad nema pretenzije da pruži odgovore na sva pitanja koja proističu iz tako složene problematike. Njegov osnovni cilj je da, analizirajući neke manje prisutne geopolitičke teorije i ističući bitne negativnosti koncepta globalnog upravljanja, iz drugog ugla rasvetli problematiku migracija kao sredstva geopolitičkog uticaja i time izazove „duhovne okršaje u glavama čitalaca“ (Đ. Šušnjić), odnosno da pokrene „unutrašnji razgovor duše sa samom sobom“ (Platon) jer se migracije, uprkos različitom shvatanju i tumačenju, po mogućim posledicama, ipak tiču svih nas.

Ključne reči:

Reference

  1. Бузин Николай, „Европейский транзит: углеводородная конфронтация XXI века“, Беларуская Думка, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, № 12, 2014.
  2. Васовић Вучина, „Глобализација, држава и демократија“, у зборнику: Држава и демократија, (уредник Милан Подунавац), Службени гласник и Факултет политичких наука, Београд, 2010, 437-457.
  3. Владимиров Игорь, Албанская мафия угрожает Европе, Internet, http://vpk-news.ru/articles/1343, 01/08/2016.
  4. Ђурић Михаило, О потреби филозофије данас, Прометеј, Нови Сад, 1999.
  5. Зиновьев Александр, Запад, Феномен западнизма, (електронско издање књиге) Internet, http://modernlib.ru/books/zinovev_aleksandr_aleksandrovich/zapad_fenomen_zapadnizma/read, 14/04/2016.
  6. Килибарда Зоран, Младеновић Мирослав, Ајзенхамер Владимир, Геополитичке перспективе савременог света, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, 2014.
  7. Куденхове-Калерги Рихард Николаус, Пан-Европа, Вита Планетаре, Москва, 2006.
  8. Лукашенко, Александр, „Без баланса сил – нет мира и стабильности“, Беларуская думка, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, № 10, 2015.
  9. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, „Кина-Америка-Русија – глобални троугао 21. века“, Социолошки преглед, Београд, вол. 45, бр. 4, 2011, 459-476.
  10. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, „Кримско пролеће и будућност Евроазије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 3/2014, vol. 45, стр. 185-200.
  11. Младеновић, Мирослав, Пономарева Јелена, „Нарко – Трафикинг као облик угрожавања безбедности Србије“, у зборнику: Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, (уредници: Зоран Драгишић, Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић), Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014.
  12. Плескачевская, Инесса, „Шенгенские конвульсии“, Советская Беларусь, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, 25.11.2015.
  13. Сухарев Иван, Геополитический ракурс региональной безопасности, материјали са сталног семинара при Парламенту Савеза Белорусије и Русије, 39. заседање, Волгоград, 12-13 ноября 2014.
  14. Четверикова Ольга, Миграционный кризис в Европе и его заказчики, Internet, http://www.russiapost.su/archives/57337, 14/04/2016.
  15. Шамир Исраэль, Великое переселение: статья – предвидение, Internet, http://www. unz.com/ishamir/on-the-move, 11/04/2016.
  16. Шпенглер Освальд, Закат Европы, (електронско издање књиге), Internet, http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml, 01/08/2016.
  17. Coudenhove Kalergi Richard, Praktischer idealismus, Adel – Technik – Pazifismus, Wien-Leipzig, 1925.
  18. Kennedy Paul, The Rise and Fall of the Great Powers – Economic Chande and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press, London 1989.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 314.74+325.25“20“]:355.02(4) 173-189
ç