Izaberi jezik:
Tema broja

KOSOVO I METOHIJA ISTRAŽIVANJA

’’OSVETA KOSOVA’’ – srpski nacionalni identitet između zemaljskog i nebeskog carstva

Sažetak

U radu se razmatra sadržaj sintagme “osveta Koso­va”, koja se pojavila prilikom oslobađanja srpskih teritorija od Turaka, i koja nosi borbenu notu u okviru spleta mitskih elemenata vezanih za Kosovo. Kroz analizu značenja “osvete Kosova” odmerava se međusobni položaj ovozemaljskih i hrišćanskih (odnosno pragmatičnih i idealističkih) vrednosti u okviru srpskog nacionalnog identiteta, pošto se on u mnogome osniva na njihovom suprotstavljanju. Šta će se desiti sa srpskim nacionalnim identitetom u novim istorijskim uslovima u kojima “osveta Kosova” još uvek može da bude prepuna značenja?

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 323.1(=163.41)(497.115) 91-100
ç