Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ОСОБЕНОСТ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА

Сажетак

Знаменити географ и етнолог Јован Цвијић се веома рано срео са патриотским и социјалистичким идејама. Патриотске идеје су му усађене у породици, а социјалистичке у средњој школи од стране наставника. У периоду од анексије Босне и Херцеговине 1908. и током балканских ратова, као и до средине Првог светског рата Цвијићева политичка мисао је националистички обојена, а од средине Првог светског рата Јован Цвијић је започео да се приклања идеји југословенства, убрзо поставши један од њених стегоноша. Иако је уложио огромну енергију и своје велико име у стварање државне заједнице Срба, Хрвата и Словенаца, Јован Цвијић је био уједно и један од првих међу главним промоторима југословенства који се разочарао у исто. Одбијао је све понуђене политичке функције, урачунавши место председника владе. И поред свог блиског односа са краљем и осталим члановима династије Карађорђевић остаће веран до краја живота једино идејама социјализма, призивајући чак јавно и револуцију.

кључне речи:

Референце

  1. Архив Бугарске академије наука, фонд К. Јиричека: Писмо Јована Цвијића од 27. октобра 1902. У: Љубинка Трговчевић, „Политички погледи Јована Цвијића“, Флогистон, бр. 2, 1995.
  2. Дневник Емила Цветића, Београд, Архив САНУ, рукопис.
  3. Милутиновић Никола, „Напредна политичка концепција Јована Цвијића“, Нови летопис Српског културног друштва, Просвјета, Загреб, 1972, 4-5.
  4. „Поздрав проф. Ј. Цвијића“, Народ, Сарајево, 18. септембар 1922.
  5. Shapiro J. Michael, “Social Science, Geophilosophy and Inequality”, International Studies Review, Vol. 4, Issue 2, Summer 2002.
  6. Симеуновић Драган, „Родољубље Николе Тесле“, Српска политичка мисао, бр. 3-4, 2006, стр. 161-174.
  7. Симеуновић Драган, „Милован Миловановић – човек који је створио Балкански савез“, Српска политичка мисао, бр. 4, 2013, стр. 221-254.
  8. Цвијић Јован, Балкански рат и Србија, Сабрана дела, књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  9. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Сабрана дела, књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  10. Цвијић Јован, Из успомена и живота, Сабрана дела књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  11. Цвијић Јован, „О научном раду и о нашем Универзитету“, Говори и чланци, књ. 1, Напредак, Београд, 1921-1923.
  12. Цвијић Јован, „Беда у Србији и наша вера“, Говори и чланци, књ. 2, Напредак, Београд, 1921-1923.
  13. Цвијић Јован, „О националном раду“, Правни живот, бр. 3-4, 1991.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 32:929 Cvijić Jovan 13-31