Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ У ПРОЦЕСУ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Држава од давних времена обавља две основне функције: обезбеђује друштвено јединство кроз подржавање друштва као јединствене целине и обезбеђује опстанак друштва средствима принуде и другим инструментима којима располаже. Кроз прву функцију држава је репрезент целокупног друштва, а кроз другу владајућег слоја. Имајући у виду наведене чињенице, а уважавајући либералне, конзервативне и друге теорије државе, основне државне функције су: услужна функција; економска функција; правна функција; социјална функција; идеолошка функција државе и безбедносна функција. Безбедносна функција је уједно и услужна функција, јер се друштву унутар државе: обезбеђују – пружају „услуге” сигурности; развија економија као материјална база материјално-техничке опремљености и стручне оспособљености органа и служби безбедности. Безбедносна функција се може идентификовати и са принудном функцијом државе која је везана за очување виталних вредности друштва: суверенитета, територијалног интегритета, независности и борбе против криминала. Наведене функције сматрају се основом за постојање савремених држава и спадају у групу минималних права сваке државне заједнице.

кључне речи:

Референце

  • Bobbio, N. 1984. „Право и сила“. Погледи, 14(1).
  • Гаћиновић, Радослав. 2012. Безбедносна функција државе. Београд: Институт за политичке студије.
  • Гаћиновић, Радослав. 2017. „Институционални оквири политичке доминације“. Српска политичка мисао 1/2017.
  • Гаћиновић, Радослав. 2017. „Национална безбедност као кључни фактор у функционисању модерне државе“. Војно дело 1/2017.
  • Гаћиновић, Радослав. 2018. „Политика безбедности малих држава“. Српска политичка мисао 1/2018.
  • Гаћиновић, Радослав. 2019. „Личност у изградњи безбедности друштва“. Српска политичка мисао 1/2019.
  • Грчић, М. 2000. Политичка географија. Београд: Географски факултет.
  • Дерен-Антољак, Ш. 1985. „Поријекло знанственог истраживања политичког система“. Политичка мисао, 22(4).
  • Dillon, М. 1996. Politics of security. London: Routledge.
  • Ђорђевић, Ј. 1980. Политички систем. Београд: Савремена администрација.
  • Easton D. 1953. The Political System. Chicago: University of Chicago Press.
  • Eisenstadt, N. S. 1963. The Political Systems of Empires, New York: Free Press of Glencoe.
  • Клајн, И. и Шипка, М. 2008. Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.
  • Мала политичка енциклопедија. 1966. Београд: Савремена администрација.
  • Подунавац, Милан. 1993. „Политички систем“. У: Енциклопедија политичке културе. Београд: Савремена администрација.
  • Стајић, Љ. и Гаћиновић, Р. 2007. Увод у студије безбедности. Београд: Драслар партнер.
  • Чавошки, К. 1996. Увод у право I. Београд: Драганић.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 355.02 277-295