Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

OSNOVNE FUNKCIJE DRŽAVE U PROCESU IZGRADNjE SISTEMA BEZBEDNOSTI

Sažetak

Država od davnih vremena obavlja dve osnovne funkcije: obezbeđuje društveno jedinstvo kroz podržavanje društva kao jedinstvene celine i obezbeđuje opstanak društva sredstvima prinude i drugim instrumentima kojima raspolaže. Kroz prvu funkciju država je reprezent celokupnog društva, a kroz drugu vladajućeg sloja. Imajući u vidu navedene činjenice, a uvažavajući liberalne, konzervativne i druge teorije države, osnovne državne funkcije su: uslužna funkcija; ekonomska funkcija; pravna funkcija; socijalna funkcija; ideološka funkcija države i bezbednosna funkcija. Bezbednosna funkcija je ujedno i uslužna funkcija, jer se društvu unutar države: obezbeđuju – pružaju „usluge” sigurnosti; razvija ekonomija kao materijalna baza materijalno-tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti organa i službi bezbednosti. Bezbednosna funkcija se može identifikovati i sa prinudnom funkcijom države koja je vezana za očuvanje vitalnih vrednosti društva: suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i borbe protiv kriminala. Navedene funkcije smatraju se osnovom za postojanje savremenih država i spadaju u grupu minimalnih prava svake državne zajednice.

Ključne reči:

Reference

  • Bobbio, N. 1984. „Право и сила“. Погледи, 14(1).
  • Гаћиновић, Радослав. 2012. Безбедносна функција државе. Београд: Институт за политичке студије.
  • Гаћиновић, Радослав. 2017. „Институционални оквири политичке доминације“. Српска политичка мисао 1/2017.
  • Гаћиновић, Радослав. 2017. „Национална безбедност као кључни фактор у функционисању модерне државе“. Војно дело 1/2017.
  • Гаћиновић, Радослав. 2018. „Политика безбедности малих држава“. Српска политичка мисао 1/2018.
  • Гаћиновић, Радослав. 2019. „Личност у изградњи безбедности друштва“. Српска политичка мисао 1/2019.
  • Грчић, М. 2000. Политичка географија. Београд: Географски факултет.
  • Дерен-Антољак, Ш. 1985. „Поријекло знанственог истраживања политичког система“. Политичка мисао, 22(4).
  • Dillon, М. 1996. Politics of security. London: Routledge.
  • Ђорђевић, Ј. 1980. Политички систем. Београд: Савремена администрација.
  • Easton D. 1953. The Political System. Chicago: University of Chicago Press.
  • Eisenstadt, N. S. 1963. The Political Systems of Empires, New York: Free Press of Glencoe.
  • Клајн, И. и Шипка, М. 2008. Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.
  • Мала политичка енциклопедија. 1966. Београд: Савремена администрација.
  • Подунавац, Милан. 1993. „Политички систем“. У: Енциклопедија политичке културе. Београд: Савремена администрација.
  • Стајић, Љ. и Гаћиновић, Р. 2007. Увод у студије безбедности. Београд: Драслар партнер.
  • Чавошки, К. 1996. Увод у право I. Београд: Драганић.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2020 2/2020 355.02 277-295
ç