Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОСНОВНА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА У ОДНОСИМА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

Сажетак

У тренутку писања овог текста још увек су на снази царине од 100% које је влада у Приштини увела на робу пореклом из Србије и Босне и Херцеговине. Имајући у виду да су поред ове царинске мере, власти у Приштини решиле да укључе и нецаринске баријере, односно административне мере којима се у потпуности спречава увоз српске и босанско-херцеговачке робе, можемо рећи да су на снази санкције Приштине према Србији и Босни и Херцеговини. Последице ових мера значајне су не само за привреду Србије, већ и за регион, а поставља се и питање да ли је овим ЦЕФТА практично престала да постоји? Сматрајући да је трговина једно од основних питања не само економских односа, те да је тренутно камен спотицања у преговорима Београда и Приштине, први део рада представља приказ структуре и динамике трговине између Србије и Косова*, као и анализу чинилаца који су довели до увођења дискриминаторних царина. Посебна пажња у раду посвећена је могућностима које стоје на располагању Републици Србији да одговори на уведене санкције Приштине. Друго важно питање које се намеће све чешће као тема и препрека у преговорима Београда и Приштине, тиче се друштвене и јавне имовине на Косову и Метохији, односно спроведених и планираних својинских трансформација друштвених и јавних предузећа. У том смислу, циљ рада је да укаже на могућности истицања нерешених имовинских проблема у процесу преговарања, посебно имајући у виду актуализацију економских питања у протеклим месецима и последице које по дијалог има пропуштање претварања ових проблема у конкретне преговарачке захтеве.

кључне речи:

Референце

  • Бјелић Предраг, Драгутиновић Митровић Радмила, Унапређење позиције Србије у оквиру ЦЕФТА 2006, ФРЕН – Фондација за развој економске науке, Београд, 2018.
  • Вукчевић Дејана, „Спољна политика ЕУ и Косово: хроника најављене независности”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 1/2008. стр. 57–70.
  • Димитријевић Душко, „Привремена управа Уједињених нација на Косову и Метохији и заштита имовинских права”, Теме, вол. 31, бр. 3, 2007, стр. 473–510.
  • Рапаић Стеван, Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини, Економски факултет, Београд, 2013.
  • Резолуција Савета Безбедности 1244 (1999) о ситуацијом у вези са Косовом, Уједињене Нације, С/РЕС/1244, 10. јун 1999.
  • Уредба УНМИК, бр. 1991/1 од 25. јула 1999. године о овлашћењима привремене управе на Косову УНМИК/УРЕД/1991/1; Амандмани на Уредбу бр. 1991/1 од 12. децембра 1999. године о овлашћењима привремене управе на Косову УНМИК/УРЕД/1999/25; Амандмани на Уредбу бр. 1991/1 од 27. септембра 2000. године о овлашћењима привремене управе на Косову’ УНМИК/УРЕД/2000/54.
  • Уредба УНМИК-а, бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године, о установљењу Косовске повереничке агенције; УНМИК/РЕГ/2002/12.
  • Aćimović Slobodan, Analiza procesa i modela privatizacije na Kosovu, 2008, Internet, http://starisajt.nspm.rs/ekonomskapolitika/2008_acimovic1.htm, 01/04/2017.
  • Bjelić Predrag, “Trade between Serbia and Kosovo”, in: Regulation of Trade Across Contested Borders, The cases of China/Taiwan, Serbia/Kosovo and Cyprus, (ed. Natalia Mirimanova), International Alert, London 2015, стр. 26–40.
  • „Drač od danas postaje i luka kosovske carine”, RTS, Internet, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3388071/drac-od-danas-postaje-i-luka-kosovske-carine.html, 15/02/2019.
  • Knudsen Rita Augestad, Privatization in Kosovo: The International Project 1999–2008, Norwegian Institute of International Affairs, Norway, 2010.
  • Kursani Shpend, Thaqi Berat, “Kosovo–Serbia: Regulatory aspects of trade and economic relations”, in: Regulation of Trade Across Contested Borders, The cases of China/Taiwan, Serbia/Kosovo and Cyprus, (ed. Natalia Mirimanova), International Alert, London, 2015, стр. 41–52.
  • Loxha A., Elshani D., Panična prodaja – ocena glavnih izazova i nedostataka procesa privatizacije na Kosovu, Grupa za pravne i političke studije, Balkanska istraživačka mreža, Priština, 2016.
  • „Ljajić: Šteta od taksi 90 miliona evra”, Danas, Internet, https://www.danas.rs/ekonomija/ljajic-steta-od-taksi-90-miliona-evra/, 17/02/2019.
  • Muharremi, Robert, “The Role of United Nations and the European Union in the Privatization of Kosovo’s Socially-Owned Enterprisesˮ, German Law Journal, Vol 14. No 07, 2013, стр. 889–925.
  • „Oštro američko upozorenje Kosovu: Ukinite takse”, Aljazeera, Internet, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/ostro-americko-upozorenje-kosovu-ukinite-takse?fbclid=IwAR2Jgj8ihsDFbxKUQq8SKShZ7x5VKVDdFaqR9ICD1zWXl3jB2Ps3NXdH5tI17.2.2018.
  • Petković, V, „Koliko Srbiju košta javni sektor na Kosovu i Metohiji?”, Srpski ekonomski forum, 2007.
  • Todini M, “Privatization System in Kosovo-Rising towards Uncertain Futureˮ, Priština, 2003.
  • Toward Stability and Prosperity. A Program for Reconstruction and Recovery in Kosovo, European Commission and World Bank, November 3, 1999.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 339(497.11:497.115) 451-473