Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

ОСНИВАЊЕ ХРВАТСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У КОНТЕКСТУ НЕМАЧКЕ ПОЛИТИКЕ И РАТНИХ ИНТЕРЕСА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Сажетак

У раду се, првенствено на основу мало познате немачке грађе из фондова Политичког архива Министарства спољних послова у Берлину, анализира оснивање Хрватске православне цркве и однос власти Трећег рајха према православним црквама на простору Југославије. Поменута грађа открива крајње прагматичан приступ званичног Берлина сложеним међунационалним и верским односима на Балкану, који су у плановима нацистичких функционера увек разматрани првенствено из угла немачких ратних и политичких интереса.

кључне речи:

Референце

  1. Ђурић Вељко, Голгота Српске православне цркве 1941–1945, Ами, Београд, 1997.
  2. Ђурић Вељко, Српска православна црква 1941–1945, докторска дисертација, Нови Сад, 1996.
  3. Ђурић Вељко, Усташе и православље. Хрватска православна црква, Космос, Београд, 1989.
  4. Жутић Никола, „Римокатолицзам и геноцид у НДХ“, у зборнику: Геноцид у 20. веку на просторма југословенских земаља (приредио: Јован Мирковић), Музеј жртава геноцида–ИНИС, Београд, 2005, стр. 347–348.
  5. Јосиф, митрополит скопски, Мемоари (приредио: Велибор Џомић), Светигора, Цетиње, 2006.
  6. Крестић Василије, Досије о генези геноцида над Србима у НДХ, Прометеј, Нови Сад, 2009.
  7. Крестић Василије, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848–1914, ЗУНС, Београд, 2010.
  8. Крестић Василије, Геноцидом до Велике Хрватске, Катена Мунди, Београд, 2015.
  9. Мирковић Јован, Страдање Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској, Свет књиге, Београд, 2016.
  10. „Одлука о т. зв. Автокефалној Хратској Православној Цркви“, Гласник СПЦ, 4/1946, Београд, стр. 52–56.
  11. Пилиповић Радован, „Момчило Ђујић и Василије Шурлан – два антипода у свештеничким мантијама“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 3/2011, Бања Лука, стр. 339–355.
  12. Стојановић Александар, Идеје, политички пројекти и пракса Владе Милана Недића, ИНИС, Београд, 2015.
  13. Слијепчевић Ђоко, „’Хрватска православна црква’. О једној књизи и поводом ње“, Глас канадских Срба, 25. април 1985.
  14. Тимофејев Алексеј, Руси и Други светски рат у Југославији, ИНИС, Београд, 2010.
  15. Шовљаков Мара, „Галерија ликова Хрватске православне цркве“, Споменица историјског архива „Срем“, бр. 9, 2010, стр. 66–84.
  16. Шкаровский Михаил Витальевич, „Создание и деятельность Хорватской Православной Церкви в годы Второй мировой войны“, Вестник церковной истории. 2007. № 3(7), Москва, стр. 221–262.
  17. Anonim, „Ostrom in Agram“, Berliner Börsenzeitung 9. 1942.
  18. Barić Nikica, „O osnutku i djelovanju Hrvatske pravoslavne crkve tijekom 1942. i 1943. godine: primjer Velike župe Posavje“, Croatica Christiana Periodica, No. 74, стр. 135–163.
  19. Bartulin Nevenko, „Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945.“, Radovi Zavoda za hrvatsku povjest, Vol. 39, 2007, стр. 209–235.
  20. Budak Mile, „Govor u Slavonskom Brodu“, Hrvatski narod, 16. 6. 1941.
  21. Geiger Vladimir, „Smrtna presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba poglavaru Hrvatske pravoslavne crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj mitropolitu Germogenu 1945. godne“, Dijalog povjesničara – istoričara, Knj. 2, Fridrich Naumann Stiftung, Zagreb, 2000, стр. 569–582.
  22. Jareb Mario, Mediji i promidžba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2016.
  23. Jelić–Butić Fikreta, Ustaše i Nezavisna država Hrvatska 1941–1945., Liber-Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  24. Kisić Kolanović Nada, „Siegfried Kasche: njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine“, Časopis za suvremenu povijest, br. 3/2011, Zagreb, стр. 773–800.
  25. Kisić-Kolanović Nada (priredila), Vojskovođa i politika. Sjećanja Slavka Kvaternika, Golding Marketing, Zagreb, 1997.
  26. Krišto Jure, Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Globus, Zagreb, 2001.
  27. Krišto Jure, „Crkva i država. Slučaj vjerskih prijelaza u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“, Dijalog povijesničara – istoričara, 1, Fridrich Naumann Stiftung, Zagreb, 2000, стр. 189–205.
  28. Lovirć Edo, „O nazivu istočne crkve u području Kraljevine Hrvatske i Slavonije do konca Svjetsog rata“, Alma mater Croatica. Glasnik hrvatskog sveučilišnog društva, god. V, Zagreb, rujan 1941, br. 1.
  29. Lozo Svetozar, Doder Milenko, „Hrvatska pravoslavna crkva – agentura okupatora“, Vijesnik, Zagreb, februar–mart 1976.
  30. Milošević Slobodan D., Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941–1945, Narodna knjiga–ISI, Beograd, 1981.
  31. Oberknežević Miloš, „Razvoj pravoslavlja u Hrvatskoj i Hrvatska pravoslavna crkva“, Hrvatska revija-otisak, Barcelona-Munchen, 1979.
  32. Pavelić Ante, Hrvatska pravoslavna crkva, Domovna, Madrid, 1984.
  33. Požar Petar, Hrvatska pravoslavna crkva u prošlosti i budućnosti, Naklada Pavičić, Zagreb, 1996.
  34. Vujeva Tomislav, Kollaboration oder begrentzte Loyalität? Die historiographische Diskussion um Erzbischof Alojzije Stepinac von Zagreb und den katholischen Klerus in Unaabhängigen Staat Kroatien (1941-1945), Doktorarbeit, Wien, 2009.
  35. Vuković Tomislav, „Kako su Hrvati i Slovenci postali pravoslavni Srbi“, Glas koncila – katolički tjednik, br. 10, 10. mart 1991.

  НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

  Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (Политички архив Министарства спољних послова Савезне Републике Немачке).

  Фондови:

  1. RZ 214 – Referat D/Abteilung Inland.
  2. RZ 501 – Geheimakten.
  3. RZ 509 – Geistliche Angelegenheiten.
  4. RAV Belgrad – Gesandtschaft Belgrad.

  Архив Србије

  Фонд: БИА – Безбедносно-информативна агенција.

   

   

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 271.22(497.13)“1942“ 35-53