Izaberi jezik:
Tema broja

IZBORI U BIH I REPUBLICI SRPSKOJ 2014. GODINE

OPŠTI IZBORI U BIH 2014. – SRPSKI ČINILAC

Sažetak

Ovaj naučni rad za predmet istraživanja ima ne­davno okončane izbore u Bosni i Hercegovini (BiH), i kroz izborne rezultate analizira odnose unutar državne zajednice BiH, sa posebnim osvrtom na srpsko pitanje. Kroz prizmu izbornih rezultata sagledavaju se: međuentitetski, etnički, politički i ekonomsko-socijalni odnosi unutar jedne složene tvorevine kakva je BiH. Prostorno određenje svodi se na BiH kao prostor i državnu tvorevinu (Federaciju BiH i Republiku Srpsku), a vremensko određenje na rezulta­te izbora 2014. godine sa osvrtom na postdejtonski period (od 1995. godine naovamo). Cilj istraživanja ogleda se u vezi između izbornih rezultata, kao pokazatelja političkih, etničkih i verskih procesa u jednoj složenoj zajednici, i institucionalnih nedostataka koji probleme perpetuiraju. Metodi od kojih autor polazi su: statistički metod, uporedni metod, institucionalni pristup, ciljno tumačenje pravnih normi, analiza sadržaja i dr…

Ključne reči:

Reference

  1. Ančić, Mladen: „Društvo, etnicitet i politika u Bosni i Hercegovini“, Časopis za suvremenu povijest, 1/2003: 293-329, Zavod za povjesne znanosti Zadar, HAZU, Zagreb, 2004.
  2. Dodik, Milorad: „Neka dele Federaciju kako hoće“, Nedeljnik, 143, Beograd, od 9. oktobra 2014.
  3. Ђукановић, Драган: „БиХ између захтева међународне заједнице и неједнинства домаћих актера“, Нова српска политичка мисао, http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/bih-izmedjuzahteva-medjunarodne-zajednice-i-nejedmstva-domacih-aktera.html, од 22. марта 2010. године
  4. Кецмановић, Ненад: „Босна у трећој деценији овог вијека“, Српска политичка мисао, 2/2012: 401-420, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Кецмановић Ненад: „Припрема ли се Запад за интервенцију у БиХ?“, http://www.nspm.rs/sudbinadejtonskebihirepublikasrpska/pripremalisezapadzaintervencijuubih.html, од 19.08.2014.
  6. Мандић, Млађен: БиХ Конфедерација, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, 1998.
  7. Papić Žarko, Cenić Svetlana, Hadžović Vedran, Dmitrović Tijana: Politička, ekonomska i socijalna kriza u BiH, 2012/2013 put ka novim politikama, Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, 2013.
  8. Rudolf, Davorin: „Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini“, Adrias: 221­-234, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Split, HAZU, Zagreb, 2011.
  9. Станковић Владан, Милосављевић Зоран: „Уставни положај Репу­блике Српске“, Српска политичка мисао, 2/2012: 481-482, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Суботић Момчило: „Република Српска двадесет година борбе за опстанак“, Српска политичка мисао, 2/2012: 421-441, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  11. Тадић, Огњен: „Не треба нам референдум за борбу против корупције“, октобар 2014. године, http://www.sdsrs.com/index.php?option=com_ content&view=category&layout=blog&id=205&Itemid=162
  12. Tokić Sejfudin, Halilović Sefer: „Republika Srpska prostor drastične diskriminacije nesrba i kršenja ljudskih prava“, Sarajevo, 2013.
  13. http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/milivojevicdodikjeopasnostzavlastusrbijihtml, од 13. октобра 2014.
  14. http://www.nezavisne.com/novosti/bih/InckoBiHtrebaviseBriselaamanjeDejtona-278402.html, од 12. децембра 2014.
  15. http://www.capital.ba/vucicregionalnomsaradnjomdoapliciranjazafondoveeu/, од 16. децембра 2014.
  16. Чавошки, Коста: Од слова до духа Дејтона, Српско Ослобођење, Српско Сарајево, 1999.
PERIODIKA Politička revija 1/2015 УДК 324(497.6)“2014“:323.1(=163.41) 1-14
ç