Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРИ У БИХ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2014. ГОДИНЕ

ОПШТИ ИЗБОРИ У БИХ 2014. – СРПСКИ ЧИНИЛАЦ

Сажетак

Овај научни рад за предмет истраживања има не­давно окончане изборе у Босни и Херцеговини (БиХ), и кроз изборне резултате анализира односе унутар државне заједнице БиХ, са посебним освртом на српско питање. Кроз призму изборних резултата сагледавају се: међуентитетски, етнички, политички и економско-социјални односи унутар једне сложене творевине каква је БиХ. Просторно одређење своди се на БиХ као простор и државну творевину (Федерацију БиХ и Републику Српску), а временско одређење на резулта­те избора 2014. године са освртом на постдејтонски период (од 1995. године наовамо). Циљ истраживања огледа се у вези између изборних резултата, као показатеља политичких, етничких и верских процеса у једној сложеној заједници, и институционалних недостатака који проблеме перпетуирају. Методи од којих аутор полази су: статистички метод, упоредни метод, институционални приступ, циљно тумачење правних норми, анализа садржаја и др…

кључне речи:

Референце

  1. Ančić, Mladen: „Društvo, etnicitet i politika u Bosni i Hercegovini“, Časopis za suvremenu povijest, 1/2003: 293-329, Zavod za povjesne znanosti Zadar, HAZU, Zagreb, 2004.
  2. Dodik, Milorad: „Neka dele Federaciju kako hoće“, Nedeljnik, 143, Beograd, od 9. oktobra 2014.
  3. Ђукановић, Драган: „БиХ између захтева међународне заједнице и неједнинства домаћих актера“, Нова српска политичка мисао, http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-srpska/bih-izmedjuzahteva-medjunarodne-zajednice-i-nejedmstva-domacih-aktera.html, од 22. марта 2010. године
  4. Кецмановић, Ненад: „Босна у трећој деценији овог вијека“, Српска политичка мисао, 2/2012: 401-420, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Кецмановић Ненад: „Припрема ли се Запад за интервенцију у БиХ?“, http://www.nspm.rs/sudbinadejtonskebihirepublikasrpska/pripremalisezapadzaintervencijuubih.html, од 19.08.2014.
  6. Мандић, Млађен: БиХ Конфедерација, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, 1998.
  7. Papić Žarko, Cenić Svetlana, Hadžović Vedran, Dmitrović Tijana: Politička, ekonomska i socijalna kriza u BiH, 2012/2013 put ka novim politikama, Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, 2013.
  8. Rudolf, Davorin: „Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini“, Adrias: 221­-234, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Split, HAZU, Zagreb, 2011.
  9. Станковић Владан, Милосављевић Зоран: „Уставни положај Репу­блике Српске“, Српска политичка мисао, 2/2012: 481-482, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Суботић Момчило: „Република Српска двадесет година борбе за опстанак“, Српска политичка мисао, 2/2012: 421-441, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  11. Тадић, Огњен: „Не треба нам референдум за борбу против корупције“, октобар 2014. године, http://www.sdsrs.com/index.php?option=com_ content&view=category&layout=blog&id=205&Itemid=162
  12. Tokić Sejfudin, Halilović Sefer: „Republika Srpska prostor drastične diskriminacije nesrba i kršenja ljudskih prava“, Sarajevo, 2013.
  13. http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/milivojevicdodikjeopasnostzavlastusrbijihtml, од 13. октобра 2014.
  14. http://www.nezavisne.com/novosti/bih/InckoBiHtrebaviseBriselaamanjeDejtona-278402.html, од 12. децембра 2014.
  15. http://www.capital.ba/vucicregionalnomsaradnjomdoapliciranjazafondoveeu/, од 16. децембра 2014.
  16. Чавошки, Коста: Од слова до духа Дејтона, Српско Ослобођење, Српско Сарајево, 1999.
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 324(497.6)“2014“:323.1(=163.41) 1-14