Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ODRŽIVOST INSTITUCIONALNIH KAPACITETA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Sažetak

Globalizacija kao neoimperijalni koncept po kapacitet malih država, pa tako i Republike Srbije, postaje stožer krize na socijalnom, političkom, bezbednosnom i dr. polju i inicijator je ugrožavanja demokratije, socijalnog raslojavanja na državnom i međunarodnom nivou. Globalizacija na državnom i međunarodnom nivou predstavlja trend desuverenizacije i prekrajanja državnih teritorija. Samo ove navedene okolnosti i obeležja su dovoljni indikatori da se ilustruje uzrok i tok današnje višedimenzionalne krize u Republici Srbiji u različitim oblastima sa manjim ili većim posledicama. Autori metodom uporedne analize sadržaja dokumenata ustavne i političke prakse ukazuju na činjenicu da se veliki broj nacionalnih država, pa tako i Republika Srbija, nalaze u stanju permanentne ugroženosti. Država se razara uticajem globalizma i globalizacije na različite načine. Kvalitativnom analizom je potvrđeno da u Republici Srbiji dolazi do prekoračenja ustavnih odredbi koje se odnose, pre svega, na pitanja suverenosti i nacionalne bezbednosti. Ovo tim pre jer novim svetskim finansijskim oligarhijama smetaju i nacije i nacionalne države. Republika Srbija za sada odoleva nastojanjima politike velikih sila, a mnogi indikatori ukazuju da Srbiji kao nacionalnoj državi još uvek nije mesto u muzeju starina.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић, З., „Национални идентитети ће разграђивати вишенационалне државе“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж. (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  2. Бодрожић, Ђ., „Глобализам и национални суверенитет“, у зборнику радова Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  3. Bulatović, М., Ekonomija i demokratija – Držati glavu iznad, Jumedia Mont, d.o.o., Podgorica, 2011.
  4. Видојевић, З., Куда води глобализација, „Филип Вишњић“, Београд, 2005.
  5. Душанић, Ј., Washington Consensus – Кодификовани програм економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.
  6. Ес, R., Спонтани хаос – Економија у доба вукова, Чигоја, Београд, 2010.
  7. Зиновјев, А., Запад: феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  8. Јовановић, В., Дипломатија и шах – Ни конфронтација ни капитулација, ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
  9. Кара-Мурза, С., Манипулација свешћу, књ. 1, Преводилачка радионица Росић, „Никола Пашић“, Београд, 2008.
  10. Кнежевић, М., „Слабљење, изобличење и разарање државе“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  11. Купер, Р., Распад нација, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  12. Marković, G., „Preispitivanja pravne države“, u zborniku Trkulja, Ј., (priredio), Država i tranzicija, Kikindski dijalozi, Kikinda, 2005.
  13. Марковић, Ј., Дипломатија и шах – Ни конфронтација ни капитулација, Национални интерес, год. VIII, vol 13, No 1/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  14. Милошевић, З., „Транснационалне корпорације држава“, у Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  15. Мировић, А., „Интеграција и дезинтеграција као паралелни процеси савремене глобализације“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  16. Митрофанова, А. В., „Криза националне државе у епохи глобализације“, Национални интерес, 1/2012, Београд, 2012.
  17. Панарин, А. С., Савремени рат као борба богатих против сиромашних, Нова Европа, Evro Giunti, Београд, 2007.
  18. Сол, Џ. Р., Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  19. Станковић, В., „Начини десуверенизације савремених држава/нација – политички, правни, економски и друштвени приступи“, у Милошевић, З., Ђурић, Ж., (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  20. Стојадиновић, М., „Национална држава у контексту неолиберализма и неоимперијалног концепта глобализације“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  21. Харви, Д., Кратка историја неолиберализма, Медитеран, Београд, 2012.
  22. Чомски, Н., Година 501 – конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998.
  23. Чомски, Н., „Печат“, бр. 150, Београд, 2011.
  24. Шмит, К., „Појам политичког“, у Самарџић, С., (ур.) Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, „Филип Вишњић“, Београд, 2001.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2015 УДК 316.334(497.11):316.32 211-230
ç