Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ПОСТ-ИНДУСТРИЈСКОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Аутор пише о релацији односа с јавношћу модерно друштво које дефинише као пост-индустријско, информатичко друштво знања, информација и високих технолошких достигнућа. Савремено друштво види као динамичку, развојну и иновативну целину глобалног друштва, укључујући у првом реду убрзан развој модерних технологија које ће обликовати структуру и динамику друштва. У том смеру, одређује и односе с јавношћу у теоријској, стратегијској и оперативној равни која омогућује функционалност, флексибилност и профитабилност пост-индустријског друштва. Исто тако, дефинише и улогу масовних комуникација у уобличавању јавног мњења што је од значаја за оперативан модел односа с јавношћу. Дизајнира односе с јавношћу у контексту социо-политичког окружења и глобалних процеса у свету.

кључне речи:

Референце

  1. Пешић Михаило: Социолошке теорије, Београд, 1994.
  2. Белк Сем: Односи с јавношћу, Београд, 1997.
  3. Гиденс Ентони: Социологија, Београд, 2003.
  4. Микић Анђела: Уметност комуницирања, Београд, 2007.
  5. Суботић Драган: Корпоративна пословна етика: вредности, начела модели, ИПС, Београд, 2009.
  6. Др Драган Суботић: Ка модерном предузетничком друштву, Београд, 2007.
  7. Др Драган Суботић, Теа Кондић, Пословна етика у предузетничком бизнису, Београд, 2004.
  8. Др Драган Суботић: Иновативни менаџмент у политици, Београд, 2008.
  9. Ђурић Живојин, Суботић Драган: Етика јавног и мултимедијалног комуницирања, Београд, 2007.
  10. Ђурић Миленко Д.: Public relations, кључ успешног наступа на тржишту, Београд, 1992.
  11. Ђорђевић Тома: Теорија масовних комуникација, Београд, 1989.
  12. Проф. др Радомир Лукић, Основи социологије, Научна књига, Београд, 1974.
  13. Печујлић Мирослав, Владимир Милић, Социологија, Правни факултет; Београд, 1994.
  14. Петар Ожеговић: Предузетничко пословање, Београд.
  15. Петар Хафнер, Драгослав Китановић: Глобалне друштвене промене и проблеми транзиције, Ниш, 1995.
  16. Душко Томић: Мега левица, Београд, 1995.
  17. Питер Ф. Друкер: Посткапиталистичко друштво, Београд, 1995
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 659.4:316.324.8 373-392