Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ODNOS RUSKE FEDERACIJE, SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NATO PREMA VOJNOJ NEUTRALNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Svaka država na svetu u obavezi je da sagledava i procenjuje izazove, rizike i pretnje po njenu bezbednost. Na osnovu te procene i Republika Srbija usklađuje svoje spoljnopolitičke aktivnosti sa državama koje imaju interes izgradnje stabilne bezbednosti na svim nivoima. U političko-bezbednosnom smislu pokazalo se da su male države pokušavale da osiguraju sopstvenu bezbednost i kroz participiranje u vojnim savezima. Kao vojno neutralna zemlja Srbija se opredelila za saradnju i sa NATO savezom i sa Organizacijom dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), čime se njen političko-bezbednosni položaj znatno usložio. Međutim, osnovni političko-bezbednosni problem Srbije jeste, što i dalje pokušava da sprovodi Jugoslovensku strategiju „balansiranja“ koja je bila delotvorna u bipolarnom svetu i za vreme „Hladnog rata“. Analizom Ustava i drugih zakonskih i podzakonskih akata uočava se da je Republika Srbija u Rezoluciji Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka od 26. decembra 2007. godine unela i pasus o vojnoj neutralnosti Srbije.Ovoj odluci nije prethodila javna i stručna rasprava, shodno demokratskoj praksi, i ovako bitna odluka doneta je u jednoj rečenici, u dokumentu koji se načelno odnosi na nešto drugo. Osim toga, neutralnost se ne spominje ni u drugim zakonskim i podzakonskim aktima, pa je činjenica da je čitava spoljnopolitička i bezbednosna orijentacija države definisana samo jednom proširenom rečenicom.

Ključne reči:

Reference

  1. Bayer, J.L., Hofmann, C., “Varieties of Neutrality: Norm Revision and Decline”, in Cooperation and Conflict, Sage Journal 46(3), 2011.
  2. Boczek, Boleslaw, „Neutrality in the XXI century, lessons for Serbia“, ISAC фонд, Београд, 2011.
  3. Lyon, Peter, “Neutrality and the Emergence of the Concept of neutralism”, The Review of Politics, 22, No.2, April 1960, Cambridge University Press.
  4. Буџак, Горан, Ракић, Миле.;“Одрживост институционалних капацитета Републике Србије у условима глобализације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд бр. 3/2015.
  5. Водич кроз ПзМ, II допуњено издање, ISAC фонд, Београд 2008,
  6. Вујаклија, Милан: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд,1980,
  7. Глишић, Мирослав, „Ангажовање Републике Србије у Програму Партнерство за мир“, Војно дело, Београд, 2008,
  8. Грлић Радман, Гордан: Неутралност и нова еуропска сигурност, Голден маркетинг – Техничка књига, Загреб, 2009.
  9. Милошевић, Зоран, Ђурић, Живојин, Империјално разарање државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Новаковић, Игор, „Неутралност у Европи у 21 веку и случај Србије“, ISAC Fond, Београд,
  11. Петковић, Ранко: Теоријски појмови неутралности, Рад, Београд,
  12. Рогозин, Дмитриј, Мораћемо да признамо Косово ако уђете у NATO, https://srboslov.wordpress.com/2010/02/05/%oD0%oBC%oD0%oBE%oD1%o8 0%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%B0 -%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC %D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE- %D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%82%D0 %B5/, 06/02/2010
  13. Стратегија националне безбедности, Службени гласник бр. 88, Београд, 2009.
  14. Стратегија одбране Републике Србије Службени гласник бр.88, Београд, 2009.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2016 УДК 355.02(470+571)(73)+327.51]:355.02(497.11) 265-280
ç