Tema broja

OGLEDI I PRIKAZI

ODNOS NAUKE I DEMOKRATIJE: VIĐENjE POLA FAJERABENDA

Sažetak

Razvoj nauke i tehnike predstavlja jednu od ključnih karakteristika modernog doba, pa se danas naučni stil mišljenja smatra superiornom formom ljudske duhovnosti. Pored emancipatorskog potencijala, nauka, međutim, sadrži i negativnu dimenziju – u vidu potencijalno pogubnih efekata naučnih rezultata, pa je potrebno preispitati sam smisao, domašaj i položaj nauke u savremenim demokratskim društvima. U tom smislu, autori u ovom radu najpre analiziraju tradicionalno shvatanje nauke, a zatim i pristup koji se u okviru savremene teorije nauke i epistemologije naziva novom slikom nauke. Ovakav pristup predstavljen je kroz Fajerabendovo viđenje nauke i njenog položaja i moći u demokratskom društvu. Fajerabendova pozicija karakteriše se kao epistemološki anarhizam, odnosno teorijski i metodološki pluralizam. Autori nadalje razmatraju etičke i političke implikacije suprotstavljenih teorijskih pozicija monizma i pluralizma. U svetlu pomenutih razmatranja, cilj autora je da ukažu na određene nedostatke i slabosti tradicionalnog shvatanja nauke. U radu su korišćene sledeće metode: interpretativna metoda, kritička i evaluativna metoda, metoda pojmovne i normativne analize.

Ključne reči:

Reference

  • Берберовић, Јелена. 1990. Филозофија и свијет науке – огледи из савремене филозофије науке. Сарајево: ,,Свјетлост”.
  • Синђелић, Светозар. 2005а. ,,Истина као негативна вредност.” У Релативност научне рационалности, 239–254. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Синђелић, Светозар. 2005б. ,,Парадигме и утицај друштвених фактора на науку.” У Релативност научне рационалности, 217–239. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Синђелић, Светозар. 2005в. ,,Пол Фајерабенд (1924–1994).” У Релативност научне рационалности, 255–257. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду.
  • Станчић, Вишња. 2012. ,,Проблем моралног разилажења – етички и културни релативизам.” Култура полиса 19 (3): 51–59.
  • Фајерабенд, Пол. 1985. ,,Како заштитити друштво од науке.” У Филозофија науке, ур. Невен Сесардић, 350–363. Београд: Нолит.
  • Agassi, Joseph. 2014. Popper and His Popular Critics – Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos. Springer.
  • Feyerabend, Paul. 1978. Science in a Free Society. London: NLB.
  • Feyerabend, Paul. 1993. Against Method. London: Verso.
  • Feyerabend, Paul. 1999a. ”Democracy, elitism and scientific method.” In Knowledge, Science and Relativism, ed. John Preston, 212–226. Cambridge: Cambridge University Press.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2020 3/2020 УДК 166/168:321.7 231-244
ç