Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I IDEOLOGIJA

ODNOS FILOLOGIJE I IDEOLOGIJE KOD SRBA

Sažetak

Da nije bilo ilirizma i hrvatske, štrosmajerovsko-jagićevske ideje jugoslovenstva i serbokroatistike, ne bi bilo ni kobnog susreta Srba i Hrvata koji se pretvorio u nesporazum i sukob, koji po svojim ideološkim i filološkim posledicama traje do današnjih dana. Na žalost, pomenutu filološko-ideološku paradigmu prihvatili su i ključni srpski filolozi i ideolozi u konstituisanju jugoslovenske države, što je rezultiralo srpskim duhovnim, političkim, jezičkim, etničkim, geopolitičkim, državotvornim diskontinuitetom. Neosnovan je stav da su dva naro­da, Srbi i Hrvati, stvorili isti jezik, a ostali posebni narodi. Još je manje održiv stav da su četiri naroda (Srbi, Hrvati, Crnogorci i Muslimani odnosno Bošnjaci) bili istorijski tvorci jednog jezika. Hrvati su preuzeli srpski jezik, odričući se svog, i na osnovu jezika u Hrvate pretvorili sve Srbe rimokatolike. Došlo je do podele jednog istog naroda – srpskog naroda po liniji različitih vera, a ne po jeziku kako je to u evropskoj praksi. Jer, promena vere, po evropskim standardima, ne može dovesti do promene nacionalnosti i preimenovanja jezika. Danas se u Bosni i Hercegovini bošnjačkim/bosanskim jezikom označava ime jezika bosanskohercegovačkih muslimana; naziv srpski jezik ostavljen je bosanskohercegovačkim pravoslavcima, a bosanskohercegovačkim rimokatolicima određen je naziv hrvatski jezik. Tako se ne postupa nigde u Evropi. U Crnoj Gori postupili su po ugledu na susede: ako srpski jezik može da se de­li na dva, zašto ne može na tri, ako može na tri, zašto ne bi mogao na četiri. Bez obzira na zvanične nazive ovih separatizmom nastalih država i njihovih jezika, u pitanju je i dalje jedan književni jezik, srpski jezik. Srpska država i njene nacionalne institucije (SANU, Matica srpska, filološki fakulteti…) kod evropskih institucija (Savet Evrope, EU…) moraju da zahtevaju da tako mora bitiupisano u lingvističku kartu Evrope.

Ključne reči:

Reference

  1. Бојовић Драга, Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању) српског језика у Црној Гори, и још понечему, у: Српско питање и србистика, зборник радова I, приредили Петар Милосављевић/Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  2. Глас јавности, Фебруар 2009.
  3. Живојиновић Драгољуб, Ватикан и Срби у XX веку, у: Геополитичка стварност Срба, ИГС, Београд, 1997.
  4. Ћосић Добрица, Пишчеви записи (1981-1991), Филип Вишњић, Београд, 2002.
  5. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, ИПС, Београд 2000.
  6. Матић Милан, Србија: историјске кризе и демократска реформа, СПМ, 1-4/2003.
  7. Матовић Веселин, Разголићио се стидуљак из заграде, у: Српско питање и србистика, Зборник радова I, приредили Петар Милосављевић/Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  8. Матовић Веселин, Не може се ријека кроз дудук натјерати, у: Српско питање и србистика, Зборник радова I, приредили Петар Милосављевић/Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  9. Милосављевић Петар, Идеје југословенства и српска мисао, Књиготворница Логос, Ваљево, 2007.
  10. Милосављевић Петар, Увод у србистику, Требник, Београд, 2003.
  11. Милосављевић Петар, Идентитет и преименовања српског језика, у: Србија – политички и институционални изазови, Зборник радова, Приредили Момчило Суботић/Живојин Ђурић, ИПС, Београд, 2008.
  12. Милосављевић Петар, Српско питање и србистика, Логос, Бачка Паланка-Књиготворница Логос, Ваљево, 2007.
  13. Милосављевић Петар/ Суботић Момчило, приредили Зборник радо­ва: Српско питање и србистикa I, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  14. Милошевић Зоран, приредио Зборник радова: Русија и Балкан, ИПС, Београд, 2008.
  15. Костић Лазо М., Крађа српског језика, Баден, 1964.
  16. Ковачевић Милош, Српски језик и његове варијанте, у: Српско питање и србистика, Зборник радова I, приредили Петар Милосављевић/ Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  17. Крестић Василије, Штросмајер – Хрват, Великохрват или Југословен, Гамбит, Јагодина, 2006.
  18. Петрановић Бранко, Србија у Југославији и велике силе, ВИГ, Бео­град, 1993.
  19. Стојановић Јелица, Идентитет и статус српског језика у Црној Гори (некад и сад), у: Српско питање и србистика, Зборник радова I, при­редили Петар Милосављевић/Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  20. Суботић Момчило, Аустро-Хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова I, приредили Петар Милосављевић/Момчило Суботић, Бачка Паланка-Ваљево, 2007.
  21. Суботић Момчило, Новија српска политичка историја, ИПС, Београд, 2006.
  22. Суботић Момчило, Српско питање данас, ИПС, Београд, 2008.
  23. Štrosmajer-Rački, Politički spisi, Zagreb, 1971.
  24. Терзић Славенко, О српском политичком и културном регионализму – могућности превазилажења, у: Српски духовни простор, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 811.163.41-2:316.75 67-88
ç