Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ODNOS DRŽAVE I EKONOMIJE – KRATAK TEORIJSKI OSVRT

Sažetak

U ovom radu se vrši analiza odnosa države i ekonomije, tj. ispituju se granice „uplitanja“ države u ekonomske tokove i procese, posmatrano kroz prizmu teorijskih pogleda ekonomske nauke koji su pratili evoluciju ovog odnosa. Dolazi se do zaključka o neophodnosti uticaja države na kreiranje ekonomskih procesa i odnosa, kroz vršenje određenih ekonomskih funkcija. Postavlja se pitanje, u kojoj mjeri je prihvatljiv uticaj države u ekonomiji? Teorijska diversifikacija u ekonomiji upravo je uslovljena odgovorom na ovo pitanje, te su u radu analizirane teorije koje su se bavile ovim pitanjem. Analiza se zaokružuje sve prisutnijom savremenom dilemom o održivosti ideje kapitalizma, koja dominira globalnom ekonomijom.

Ključne reči:

Reference

  1. Васиљевић Б., Лекције из савремене политичке економије, Београд, 2003. године
  2. Вучо Н., Државна интервенција у привреди, Београд, 1975. године
  3. Гоати В., Идеолошка и друштвена стварност, Београд, 1979. године
  4. Кејнз Џ.М., Опћа теорија запослености, камате и новца, Загреб, 1987. године
  5. Лакићевић Д., Стојановић Б., Вујачић И., Теоретичари либерализма, Београд, 2008. године
  6. Марковић Љ., Капитал, економија и социјализација, Београд, 2004. године
  7. Павловић В., Стојиљковић З. (приредили), Савремена држава, Београд, 2008. године
  8. Сокић С., Србија у процесима капитала, Београд, 2007. године
  9. Фукујама Ф., Грађење државе, Београд, 2007. године
  10. Хјум Д., Политички есеји, Београд, 2008. године
  11. Нова српска политичка мисао (научни часопис), www.nspm.rs
PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 338.242.4 153-176
ç