Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVNO-PRAVNA TRADICIJA

ODGOVORNOST ZA MEĐUNARODNE ZLOČINE U SVETLU PRAKSE HAŠKOG TRIBUNALA

Sažetak

Međunarodno krivično pravo kao sistem pravnih propisa sadržanih u aktima međunarodne zajednice, ali i u nacionalnom (internom) krivičnom zakonodavstvu pojedinih država predviđa krivičnu odgovornost i kažnjivost za veći broj međunarodnih krivičnih dela. To su dela kojima se krše ratni zakoni i običaji rata (međunarodno humanitarno pravo) i kojima se povređuje ili ugrožava mir među narodima i bezbednost čovečanstva. Za ova krivična dela su u međunarodnom, ali i u nacionalnom krivičnom pravu propisane najteže vrste i mere kazni koje uopšte poznaje krivično zakonodavstvo danas. Za učinioce ovih krivičnih dela u određenim slučajevima je primarna nadležnost međunarodnih sudskih (nadnacionalnih) organa kao što je Haški tribunal. U ovom radu se analiziraju pojam i karakteristike međunarodnih krivičnih dela predviđenih u Statutu Haškog tribunala.

Ključne reči:

Reference

  1. Gutman, R., Rieff, D., Crimes of war : what the public should know, New York, London, 1999.
  2. Dijk, W.M.A., Hovens, J.I., Arresting war criminals, Hague, 2001.
  3. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  4. Иванишевић, Б., Илић, Г., Вишњић, Т., Јањић, В., Водич кроз Хашки трибунал, Београд, 2007.
  5. Jackson, R.H., The case the nazi war criminals, New York, 1946.
  6. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  7. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  8. Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Ниш, 2011.
  9. Јосиповић, И., Хашко имплементацијско казнено право, Загреб, 2000.
  10. Јосиповић, И., Ратни злочини – приручник за праћење суђења, Осијек, 2007.
  11. Марковић, М., „Нирнбершко суђење – примена нових начела у међународном кривичном праву», Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бр. 2/1973.
  12. Maugham, V., UN and war crimes, London, 1951.
  13. Меrle, М., Le proces de Nuremberg et le chatiment des criminels de guеrre, Paris, 1949.
  14. Neave, А., Nuremberg, Oсобно свједочанство о суђењу главним нацистичким ратним злочинцима 1945-1946., Загреб, 1980.
  15. Нирнбершка пресуда, Београд, 1948.
  16. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Сарајево, 2011.
  17. Рrince, М., Prince, М.А., UN genocido impuni: L’ Armenocide, Beirut, 1967.
  18. Прљета, Љ., Злочин против човечности и међународног права, Београд, 1992.
  19. Радојковић, М., Рат и међународно право, Београд, 1947.
  20. Радуловић, Д., Међународно кривично право, Подгорица, 1999.
  21. Colin, М., Le crime contre l’humanité, Eres, 1996.
  22. Chalk, F., Jonassohn, K., The history and sociology of genocide : analyses and case studies, New Haven, London, 1990.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 341.4:341.645.5(100:497.1) 129-140
ç