Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ODBOR AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA – PRAKSA OD 2011. DO 2013. GODINE

Sažetak

Rad se bavi Odborom Agencije za borbu protiv korupcije, kao organom Agencije za borbu protiv korupcije koji ima značajne nadležnosti, među kojima jeste i rešavanje u drugostepenom postupku, odnosno odlučivanje po žalbama na odluke direktora. Odboru Agencije za borbu protiv korupcije prilikom odlučivanja po žalbama direktno asistira Kancelarija Odbora. Takođe, obrađuju se problemi u odlučivanju po žalbama, kao i praksa Odbora Agencije za borbu protiv korupcije za 2011, 2012. i 2013. godinu. Praksa Odbora Agencije za borbe protiv korupcije će se, pored odlučivanja po žalbama, ukratko prikazati i na primeru odlučivanja po vanrednim pravnim sredstvima. Oba prikaza će sadržati broj donetih odluka, kao i sadržinu prvostepenih odluka. Posebno će se osvetliti i određene nelogičnosti koje se mogu identifikovati u institucionalnom aranžmanu kada je reč o prvostepenom i drugostepenom odlučivanju u Agenciji za borbu protiv korupcije. Cilj rada jeste da se ukaže na institucionalno ustrojstvo Agencije za borbu protiv korupcije u domenu Odbora, prvi kratkoročni ciklus odlučivanja po žalbama, te da se predlože pojedina rešenja kojima je moguće unaprediti rad Agencije za borbu protiv korupcije.

Ključne reči:

Reference

  1. Водич кроз праксу Агенције за борбу против корупције, Лубарда, Бранко, Бабић, Татјана (ур.), Агенција за борбу против корупције, Београд, 2013.
  2. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину.
  3. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2011. годину.
  4. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину.
  5. Миленковић, Дејан, Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука, Београд, 2012.
  6. Закон о Агенцији за борбу против корупције, „Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 одлука УС, 67/2013 одлука УС, 112/2013 аутентично тумачење о 8/2015 одлука УС.
  7. Закон о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010.
  8. Пословник Одбора Агенције за борбу против корупције
  9. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизации радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције, бр. 014-110-0011/2014-06.
  10. ЦеСИД, УНДП Србија, Став грађана Србије према корупцији осми истраживачки циклус, УНДП Србија, (онлајн),
  11. http://www.rs.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/ Serbian/Corruption%20UNDP_SRB_Benchmarking%20Survey%20 Serbian%20December%202013.pdf,12/2013.), приступљено: 10.2015.

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2015 УДК 343.85:343.352(497.11)“2011/2013“ 77-93
ç