Изабери језик:
Тема броја

ОБНОВА СРБИСТИКЕ - НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ОД ОБНОВЕ СРБИСТИКЕ ДО ИМЕНА ДЕПАРТМАНА

Сажетак

У раду су представљени најзначајнији догађаји и процеси у последњој обнови србистике, која се везује за име професора Петра Милосављевића, као и за друге филологе окупљене око Покрета за обнову србистике. Посебна пажња је посвећена оснивању Друштва за обнову србистике у Приштини. У другом делу рада акценат је стављен на развој националне филологије (посебна на фазе променa имена студијског програма и департмана) на Филозофском факултету у Нишу. Истиче се значај установљења и постојања имена србистика у оквиру студија српског језика и књижевности на овом факултету.

кључне речи:

Референце

  • Aleksić, Slađana. 2018. Teorijsko i metodološko delo Petra Milosavljevića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet,
  • Bojović, Dragiša. 1998. „Društvo za obnovu srbistike – Centar Priština“, Srbistika/Serbica 1: 117-120.
  • Bojović, Dragiša. 2016. Muk i zvona. Intervjui, komentari, besede i poslanice, izdanje autora, Niš 2016.
  • Bojović, Dragiša. 2017.„Apologijom književnosti protiv duha krivotvorenja“, Liceum 18: 147-163.
  • Dimitrijević, Bojana (prir.). 2012. Četrdeset godina Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš: Filozofski fakultet
  • Kovačević, Miloš. 2002. „Petar Milosavljević o Vukov(sk)oj i Jagićev(sk)oj filološkoj paradigmi“ u Slobodan Kostić prir, Delo Petra Milosavljevića i srbistika: 245-254. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
  • Kostić, Slobodan, 2002. „Stvaralačka ličnost“, u Slobodan Kostić prir, Delo Petra Milosavljevića i srbistika: 189-195. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
  • Maksimović, Jelena, i Jelena Osmanović. 2017. „Tri decenije studija srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Nišu: hronologija, stanje i perspektive“, Philologia Mediana 9: 447-461.
  • Marković, Jordana i Nadežda Jović. 2014. „Istorija srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu kroz istoriju njenih publikacija“, Balkanske sinteze, Časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj 1: 197–203.
  • Marojević, Radmilo. 1991. Ćirilica na raskršću vekova. Ogledi o srpskoj etničkoj i kulturnoj samosvesti, Gornji Milanovac: Dečje novine; Beograd: Srpski fond slovenske pismenosti i slovenskih kultura.
  • Milosavljević, Vera. 2004. Čuvari imena. Ogledi i rasprave, Beograd: Miroslav
  • Milosavljević, Petar. 1997. Srbi i njihov jezik. Hrestomatija, Priština: Narodna i univerzitetska biblioteka.
  • Milosavljević, Petar. 1998. „Uz prvi broj Srbistike“, Srbistika/Serbica 1: 5-18.
  • Milosavljević, Petar. 2000. Srpski filološki program, Beograd; Trebnik.
  • Milosavljević, Petar. 2002. Uvod u srbistiku, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet; Beograd; Trebnik.
  • Pevulja, Duško. 2013. Obnova srbistike, Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka,
  • Pevulja, Duško. 2015. Povratak srbistici, Banja Luka: Art print
  • Pevulja, Duško, 2019. „Radmilo Marojević o obnovi srbistike“, Srpski jezik XXIV: 767-777.
  • Šijaković, Bogoljub. 2021. „Bogoslovski doprinos profesora Dragiše Bojovića“, Crkvene studije 18: 499-500.
периодика Политичка ревија 3/2021 3/2021 УДК 811.163.41'27 309-318