Izaberi jezik:
Tema broja

OBNOVA SRBISTIKE - NAUČNE POLEMIKE, OSVRTI I PRIKAZI

OD OBNOVE SRBISTIKE DO IMENA DEPARTMANA

Sažetak

U radu su predstavljeni najznačajniji događaji i procesi u poslednjoj obnovi srbistike, koja se vezuje za ime profesora Petra Milosavljevića, kao i za druge filologe okupljene oko Pokreta za obnovu srbistike. Posebna pažnja je posvećena osnivanju Društva za obnovu srbistike u Prištini. U drugom delu rada akcenat je stavljen na razvoj nacionalne filologije (posebna na faze promena imena studijskog programa i departmana) na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ističe se značaj ustanovljenja i postojanja imena srbistika u okviru studija srpskog jezika i književnosti na ovom fakultetu.

Ključne reči:

Reference

  • Aleksić, Slađana. 2018. Teorijsko i metodološko delo Petra Milosavljevića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet,
  • Bojović, Dragiša. 1998. „Društvo za obnovu srbistike – Centar Priština“, Srbistika/Serbica 1: 117-120.
  • Bojović, Dragiša. 2016. Muk i zvona. Intervjui, komentari, besede i poslanice, izdanje autora, Niš 2016.
  • Bojović, Dragiša. 2017.„Apologijom književnosti protiv duha krivotvorenja“, Liceum 18: 147-163.
  • Dimitrijević, Bojana (prir.). 2012. Četrdeset godina Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš: Filozofski fakultet
  • Kovačević, Miloš. 2002. „Petar Milosavljević o Vukov(sk)oj i Jagićev(sk)oj filološkoj paradigmi“ u Slobodan Kostić prir, Delo Petra Milosavljevića i srbistika: 245-254. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
  • Kostić, Slobodan, 2002. „Stvaralačka ličnost“, u Slobodan Kostić prir, Delo Petra Milosavljevića i srbistika: 189-195. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
  • Maksimović, Jelena, i Jelena Osmanović. 2017. „Tri decenije studija srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Nišu: hronologija, stanje i perspektive“, Philologia Mediana 9: 447-461.
  • Marković, Jordana i Nadežda Jović. 2014. „Istorija srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu kroz istoriju njenih publikacija“, Balkanske sinteze, Časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj 1: 197–203.
  • Marojević, Radmilo. 1991. Ćirilica na raskršću vekova. Ogledi o srpskoj etničkoj i kulturnoj samosvesti, Gornji Milanovac: Dečje novine; Beograd: Srpski fond slovenske pismenosti i slovenskih kultura.
  • Milosavljević, Vera. 2004. Čuvari imena. Ogledi i rasprave, Beograd: Miroslav
  • Milosavljević, Petar. 1997. Srbi i njihov jezik. Hrestomatija, Priština: Narodna i univerzitetska biblioteka.
  • Milosavljević, Petar. 1998. „Uz prvi broj Srbistike“, Srbistika/Serbica 1: 5-18.
  • Milosavljević, Petar. 2000. Srpski filološki program, Beograd; Trebnik.
  • Milosavljević, Petar. 2002. Uvod u srbistiku, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet; Beograd; Trebnik.
  • Pevulja, Duško. 2013. Obnova srbistike, Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka,
  • Pevulja, Duško. 2015. Povratak srbistici, Banja Luka: Art print
  • Pevulja, Duško, 2019. „Radmilo Marojević o obnovi srbistike“, Srpski jezik XXIV: 767-777.
  • Šijaković, Bogoljub. 2021. „Bogoslovski doprinos profesora Dragiše Bojovića“, Crkvene studije 18: 499-500.
PERIODIKA Politička revija 3/2021 3/2021 УДК 811.163.41'27 309-318
ç