Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE ZAŠTITE DECE KAO POSEBNO OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

OD NEFORMALNOG KA FORMALNOM- ULOGA PORODICE U SISTEMU DUGOTRAJNE NEGE

Sažetak

Savremeni pojedinac svakodnevno se suočava sa sve većim izazovima usklađivanja profesionalnih i porodičnih obaveza. Produžetak životnog veka, doprinosi i povećanju broja starih kojima je potrebna dugotrajna nega, dok u isto vreme sve kasniji odlazak u penziju, prekovremeni rad ili angažovanje na više poslova istovremeno, znatno smanjuju mogućnost mlađih članova porodice, da na njih adekvatno odgovore, oslanjajući se isključivo na neformalne vidove podrške. Posmatrano iz perspektive institucionalističke teorije, opisano stanje zahteva hitnu intervenciju države, kako bi se razvojem različitih usluga u zajednici namenjenih starim osobama sprečila- odložila potreba za njihovim smeštanjem u neku od rezidencijalnih institucija socijalne zaštite, uz istovremeno smanjivanje stepena rizika da se članovi porodica koji im pružaju dugotrajnu negu, suoče sa sindromom izgaranja.
Analizom sadržaja relevantnih dokumenta, utvrđeno je da usluge u zajednici namenjene starim osobama, nažalost još uvek nisu u skladu sa realnim potrebama pripadnika ove populacije. Tako se na primer, uprkos proklamovanom načelu deinstitucionalizacije, poslednjih godina u Srbiji, otvara sve veći broj domova za smeštaj starih lica, dok usluga pomoći u kući namenjena pripadnicima ove populacije i dalje ne postoji u mnogim opštinama naše zemlje, pri čemu je važno napomenuti, da je ova usluga najčešće dostupna isključivo starim osobama koje žive same.
Ključni cilj ovog rada biće deskriptivna analiza dostupnosti usluga u zajednici namenjenih starima, kao i (ne)mogućnost istovremenog korišćenja resursa i neformalnog i formalnog sistema prilikom pružanja dugotrajne nege pripadnicima ove populacije, kako bi se uz unapređenje kvaliteta njihovog života, prevenirao rizik od pojave sindroma izgaranja kod članova porodice koji im svakodnevno pomažu.

Ključne reči:

Reference

  • Бабовић Марија, Величковић Катарина, Стефановић Стефан, Тодоровић Наташа, Врачевић Милутин, Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији, Црвени крст Србије, Београд, 2018.
  • Врачевић Милутин, Тодоровић Наташа, Зајић Градимир, Кузманов Лидија, Међугенерацијска размена у Републици Србији, Црвени крст Србије, Београд, 2019.
  • Вуковић Оливера, Вуковић Данило, Цвејић Слободан, Упоредно истраживање локалних пружаоца услуга социјалне заштите у Србији-Конкурентност и иновативност приватног сектора,  Траг фондација, Београд, 2014.
  • Дакић Божидар, Пунолетни корисници у систему социјалне заштите 2016,  Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2017.
  • Дакић Божидар, Извештај о раду центара за социјални рад за 2017. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2018.
  • Закон о социјалној заштити „Сл. гласник  РС“, бр. 24/2011.
  • Матковић Гордана, Станић Катарина, Социјална заштита у старости: Дуготрајна нега и социјална пензија, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2014.
  • Матковић Гордана, Страњаковић Милица, Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе у Републици Србији, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Влада Републике Србије, Београд, 2016.
  • Миланковић Маријана, Опачић Богдан, Култура старих и стари у култури-Културни живот у трећем добу, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2012.
  • Петровић Предраг, Пунолетни корисници у систему социјалне заштите 2014, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015.
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,  Службени гласник РС  бр. 42/2013.
  • Сатарић Надежда, Квалитативно истраживање-дуготрајна нега старих у  Србији , Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Кабинет  потпредседнице Владе за европске интеграције, Београд, 2013.
  • Сатарић Надежда, Милићевић-Калашић Александра, Живот без сећања-Истраживање о потребама за Дневним центром за дементне у Београду, Амити, Београд, 2014.
  • Сатарић Надежда, Перишић Наталија, Пригушена светла града-Студија о положају и потребама старачких доманћистава Новог Београда, Удружење грађана „Снага пријатељства“-Амити, Београд, 2017.
  • Услуге социјалне заштите https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu/usluge-socijalne 10/05/2019
  • Gibon Hunt Gail, Caregiving in the United  States 2015.,  AARP Public Policy Institut,  Bethesda, 2016.
  • Le Bihan Branche, ESPN Thematic Report-Challenges in long-term care France 2018, General Directorate for Employment, Social  Affairs and Inclusion, Brussels, 2018.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2020 2/2020 УДК 364.4-053.9(497.11) 55-74
ç