Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948 – 1990)

Sažetak

Osvrt:

Dragan Bisenić (prir.), Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948 – 1990), dokumenti, Tom I Club Plus, Beograd 2021, 633 str.

Ključne reči:

Reference

Nacionalni interes 3/2021 3/2021 УДК 327.84(497.1)"1948/1990"(093.2)(049.3) 319-328
ç