Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

OD NACIONALNOG IDEALIZMA DO NACIONALNE TRAGEDIJE: CIA I JUGOSLAVIJA (1948-1990)

Sažetak

Prikaz knjige:
Bisenić, Dragan. 2021. Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948-1990), dokumenti, Tom I. Beograd: Club Plus, 684 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2022 1/2022 УДК 327.84(497.1)"1948/1990"(049.3) 293-298
ç