Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

ОД МЕДИТЕРАНА ДО АВГАНИСТАНА

Сажетак

Политика Русије на Блиском Истоку може се мерити вековима, док се присуство НАТО може мерити деценијама. Ипак, НАТО, као симбол доминације Запада, наставља британско наслеђе контрирања Москви и утицања на друге велике силе у том региону. Авганистан, због своје геостратешке позиције и специфичности историјског тренутка, једна је територија од велике важности за контролу Ирана, Пакистана/Индије, Средње Азије/Русије и делимично Кине… Аутор је поделио свој текст на четири поглавља и закључак. Прво поглавље објашњава шта је проблем истраживања. У другом поглављу представљена је историја политике и иницијатива НАТО у региону и у односу на међународно окружење. У трећем поглављу направљен је преглед иницијатива и мисија НАТО у региону, са стављањем нагласка на ИСАФ мисију у Авганистану и на проблеме и разлоге који су везани за њу. Четврто поглавље се бави односима Русије и НАТО у региону и нарочито у Авганистану. У закључном поглављу аутор нуди синтетичко објашњење односа између Руског медведа и НАТО на Средњем истоку, њихових различитих стратешких намера, геостратешке важности Авганистана и, на крају, препрека за НАТО у остваривању циљева које су Западне елите зацртале за ову удаљену земљу.

кључне речи:

Референце

  1. “A declassified version of Gen. Stanley A. McChrystal’s assessment of the war in Afghanistan”, Аsiamaior. org, Интернет, 25/9/09, http://asiamaior.org/articolo_d. php?id=7848, 26/09/2009.
  2. Александар Гајић, „Три фазе политичке игре у каспијском подручју”, Национални интерес, бр. 1-2, год V, 5, стр. 253-280.
  3. “Afghan opium production in significant decline”, UNODC, Интернет, http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2009/September/afghan-opium-production-in-significant–decline.html, скинуто: 03/11/2009.
  4. Gilles Dorronsoro, “The Taliban’s Winning Strategy in Af­ghanistan”, Carnegie Endowment for International Pe­ace 2009.
  5. Jennifer Dabbs Sciubba, “The Defense Implications of Demographic Trends”, Joint Force Quarterly Issue 48, 1st quarter 2008, pp. 121-128.
  6. “NATO counter-piracy mission continues with enhanced mandate”, NATO 18 Aug. 2009, Интернет, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_56991.htm, скинуто: 12/09/2009.
  7. “NATO Ministers agree on key priorities for Afghanistan”, NATO, 23-Oct-2009, Интернет, http://www.nato.int/cps/en/SID-90D9CE8E-0A47D1FD/natolive/news_58510.htm?, скинуто: 02/11/2009.
  8. Rick Rozoff, “Encircling Russia: US NATO Military Bases in Eastern Europe”, Global Research, October 25, 2009, Интернет, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15824, скинуто: 02/11/2009.
  9. Roudi-Fahimi, Farzaneh, Kent, Mary Mederios, “Challe­nges and Opportunities The Population of the Middle East and North Africa”, Population Bulletin, June 2007, Интернет, http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3761/is_200706/ai_n19434868/pg_4/?tag=content;col1, скин­уто: 30/09/2009.
  10. Robert O Freedman, “Can Russia be a partner for NATO in the Middle East”, in: Aurel Brown, NATO-RUSSIA Relations in the twenty-first century, London 2008.
  11. Roger McDermott, “CSTO in Crisis as Moscow Secures Second Military Base in Kyrgyzstan”, Jamestown, Eur­asia Daily Monitor, Volume 6 Issue: 149 August 4, 2009.
  12. Simon Dalby, “Regions, Strategies and Empire in the Gl­obal War on Terror”, Geopolitics, 12:586-606, 2007.
  13. Slobodan Janković, „Sukobi na Bliskom istoku — osno­vna obeležja”, Međunarodni problemi, Vol. LIX, 2-3/2007, стр. 266-307.
  14. Слободан Јанковић, „Основни елементи руске блискоисточне политике на почетку 21. века”, Национални интерес, бр. 1-2, год V, 5, стр. 281-316.
  15. Stephen Larrabee, F, Jerrold D. Green…, “NATO’s Medite­rranean Initiative Policy Issues and Dilemmas”, RAND Monograph Report, RAND 1998, pp. 132.
  16. Tony Blair, “A Battle for Global Values”, Foreign Affairs, January/February 2007, Интернет, http://www.foreignaffairs.org/20070101faessay86106/tony-blair/a-battle-forglobal-values.html?mode=print, скинуто: 30/01/2007.
  17. Afghanistan and narcotics: Opium poppy cultivation trends, 2001 2009, SN/IA/05025, House of Commons, 24 March 2009.
  18. The Alliance’s Strategic Concept, NATO, Интернет, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm?selectedLocale=en, скинуто: 24/09/2009.
  19. Istanbul Cooperation Initiative, 28 June 2004, Интернет, http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docucooperation.htm, скинуто: 28/04/2008.
  20. NATO’s role in Afghanistan, NATO, Internet, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 8189.htm, retrieved on 05/09/2009.
  21. NATO’s role in Afghanistan, NATO, 23-Oct-2009, Инте­рнет, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm, скинуто: 02/11/2009.
  22. NATO’s assistance to Iraq, 04-Mar-2009, Интернет, http://www.nato.int/issues/iraq-assistance/, скинуто: 29/09/2009.
  23. NATO Operations, Интернет, http://uknato.fco.gov.uk/en/uk-in-nato/nato-operations/, скинуто: 28/09/2009.
  24. Operation Active Endeavour, NATO 06-Feb-2009, Инте­рнет, http://www.nato.int/issues/active_endeavour/, ск­инуто: i2/09/2009.
  25. Frank Cook (United Kingdom) General Rapporteur, Af­ghanistan: A Turning Point? 172 DSC 09 E, NATO Pa­rliamentary Assembly 2009, Интернет, http://www.nato-pa.int/default.Asp ?ShOrTCUT=1783, скинуто: 02/11/2009.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 327.51(1-622NATO) :327(470+571) 171-194