Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

ОД ДАНАС ДО СУТРА: РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА У УСЛОВИМА COVID -19 КРИЗЕ

Сажетак

Неформални сакупљачи секундарних сировина живе и раде у веома лошим условима, а у контексту измењеном COVID-19 кризом јавиле су се нове тешкоће које су додатно угрозиле њихов положај. Више него раније, потребно је показати солидарност према овој друштвено рањивој групи која доприноси целокупном друштву. Основна истраживачка намена овог рада је да на конзистентан начин прикаже нови контекст у којем раде неформални сакупљачи, односно да идентификује нове тешкоће са којима се они суочавају. Методолошки приступ обухвата анализу садржаја претходних истраживања и теренско истраживање (упитник и интервју са 15 неформалних сакупљача) реализовано на територији града Шабац. Резултати истраживања указују на неповољан утицај COVID-19 кризе на контекст рада неформалних сакупљача, који се огледа у: ограничењу радног времена; онемогућавању рада на депонијама и улицама (због карантина, полицијског часа или строже контроле забрањених активности везаних за неформално сакупљање); ограничењу сарадње са домаћинствима која не желе да буду у контакту са неформалним сакупљачима због страха од вируса; повећаном ризику угрожавања здравља. Нови контекст рада је узроковао бројне тешкоће, попут смањења зараде, гладовања, повећања конкуренције на ограниченим местима рада и нарушавања здравља. Подршка неформалним сакупљачима од стране јавног сектора у отежаним условима није довољна, а континуирана подршка у натури обезбеђена је углавном кроз цивилни сектор. Изазови са којима се сусрећу неформални сакупљачи захтевају измену приступа политике и праксе, као и подстицање друштвене солидарности.

кључне речи:

Референце

  • Бирманчевић, Ј. (2019) Животни и радни услови неформалних сакупљача секундарних сировина. Мастер рад. Универзитет у Београду Факултет политичких наука.
  • Брадаш, С., Рељановић, М., Секуловић, И. (2020) Утицај епидемије Цовид-19 на положај и права радница и радника у Србији уз посебан осврт на раднике и раднице на првој линији и у неформалној економији и вишеструко погођене категорије. Београд: Фондација Центар за демократију.
  • Касумовић, Р., Момчиловић, П. (2020) Сакупљачи секундарних сировина – (не)видљиви радници. Београд: Форум Рома Србије.
  • Радовановић, С., Кнежевић, А. (2014) Попис становништва, двомаћинстава и станова 2011. у Републици Србији Роми у Србији. Београд: Републички завод за статистику. ИСБН: 978-86-6161-120-9.
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва. 2020. Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке. Београд.
  • Ћурчић, Д. (2020) Људска права у Србији током првог таласа коронавируса: од негирања опасности до ванредног стања. А 11 – Иницијатива за економска и социјална права
  • Центар за друштвена и примењена истраживања Факултет политичких наука Универзитет у Београду (2017). Процена социо-економског положаја неформалних сакупљача у Србији. Резултати истраживања. Београд: „Help-HilfezurSelbsthilfe“ e. V.
  • Dias, S., Abussafy, R., Gonçalves, Pedro Martins, J. 2020. Overview of the impact of the COVID-19 pandemic on inclusive recycling in Brazil. WIEGO.
  • WIEGO. 2020. WASTE PICKERS: Essential Service Providers at Risk. [Internet] https://www.wiego.org/waste-pickers-essential-service-providers-risk. 19.05.2021.
периодика Социјална политика 3/2021 3/2021 UDK 628.4:331.4(=214.58)(497.11) 35-51