Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U KRIZNIM VREMENIMA

OD DANAS DO SUTRA: RADNI USLOVI NEFORMALNIH SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA U USLOVIMA COVID -19 KRIZE

Sažetak

Neformalni sakupljači sekundarnih sirovina žive i rade u veoma lošim uslovima, a u kontekstu izmenjenom COVID-19 krizom javile su se nove teškoće koje su dodatno ugrozile njihov položaj. Više nego ranije, potrebno je pokazati solidarnost prema ovoj društveno ranjivoj grupi koja doprinosi celokupnom društvu. Osnovna istraživačka namena ovog rada je da na konzistentan način prikaže novi kontekst u kojem rade neformalni sakupljači, odnosno da identifikuje nove teškoće sa kojima se oni suočavaju. Metodološki pristup obuhvata analizu sadržaja prethodnih istraživanja i terensko istraživanje (upitnik i intervju sa 15 neformalnih sakupljača) realizovano na teritoriji grada Šabac. Rezultati istraživanja ukazuju na nepovoljan uticaj COVID-19 krize na kontekst rada neformalnih sakupljača, koji se ogleda u: ograničenju radnog vremena; onemogućavanju rada na deponijama i ulicama (zbog karantina, policijskog časa ili strože kontrole zabranjenih aktivnosti vezanih za neformalno sakupljanje); ograničenju saradnje sa domaćinstvima koja ne žele da budu u kontaktu sa neformalnim sakupljačima zbog straha od virusa; povećanom riziku ugrožavanja zdravlja. Novi kontekst rada je uzrokovao brojne teškoće, poput smanjenja zarade, gladovanja, povećanja konkurencije na ograničenim mestima rada i narušavanja zdravlja. Podrška neformalnim sakupljačima od strane javnog sektora u otežanim uslovima nije dovoljna, a kontinuirana podrška u naturi obezbeđena je uglavnom kroz civilni sektor. Izazovi sa kojima se susreću neformalni sakupljači zahtevaju izmenu pristupa politike i prakse, kao i podsticanje društvene solidarnosti.

Ključne reči:

Reference

  • Бирманчевић, Ј. (2019) Животни и радни услови неформалних сакупљача секундарних сировина. Мастер рад. Универзитет у Београду Факултет политичких наука.
  • Брадаш, С., Рељановић, М., Секуловић, И. (2020) Утицај епидемије Цовид-19 на положај и права радница и радника у Србији уз посебан осврт на раднике и раднице на првој линији и у неформалној економији и вишеструко погођене категорије. Београд: Фондација Центар за демократију.
  • Касумовић, Р., Момчиловић, П. (2020) Сакупљачи секундарних сировина – (не)видљиви радници. Београд: Форум Рома Србије.
  • Радовановић, С., Кнежевић, А. (2014) Попис становништва, двомаћинстава и станова 2011. у Републици Србији Роми у Србији. Београд: Републички завод за статистику. ИСБН: 978-86-6161-120-9.
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва. 2020. Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке. Београд.
  • Ћурчић, Д. (2020) Људска права у Србији током првог таласа коронавируса: од негирања опасности до ванредног стања. А 11 – Иницијатива за економска и социјална права
  • Центар за друштвена и примењена истраживања Факултет политичких наука Универзитет у Београду (2017). Процена социо-економског положаја неформалних сакупљача у Србији. Резултати истраживања. Београд: „Help-HilfezurSelbsthilfe“ e. V.
  • Dias, S., Abussafy, R., Gonçalves, Pedro Martins, J. 2020. Overview of the impact of the COVID-19 pandemic on inclusive recycling in Brazil. WIEGO.
  • WIEGO. 2020. WASTE PICKERS: Essential Service Providers at Risk. [Internet] https://www.wiego.org/waste-pickers-essential-service-providers-risk. 19.05.2021.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2021 3/2021 UDK 628.4:331.4(=214.58)(497.11) 35-51
ç