Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

OBRAZOVNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: STANDARDI I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU USAGLAŠAVANJA

Sažetak

Kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj ima članstvo u EU, Republika Srbija od 2014. godine vodi pregove za članstvo u Uniji. Taj proces podrzumeva pregovore koji su podeljeni u 35 poglavlja. Jedno od dva poglavnja koje je privremeno zatvoreno je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Predmet ovog rada će upravo biti obrazovanje, i to evropsko obrazovanje sa fokusom na ciljeve, standarde i instumente evropske obrazovne politike. Drugi deo rada biće posvećeno detaljnijoj analizi uslova sadržanih u poglavlju 26 koje Srbija ima da ispuni u cilju daljeg usaglašavanja sa standardima EU u oblasti obrazovanja. Poslednji deo rada prikazuje stepena usklađenosti obrazovnog sistema Republike Srbije meren indikatorima ostvarivanja napretk u ciljevima proklamovanim Stateškim okvirom Unije u oblasti obrazovanja i obuka. Autorka zaključuje da je neophodno izvršiti reviziju postojećeg učinka na svim nivoima obrazvanja i posebno raditi na unapređenu većeg stepena inkluzije i dostupnosti svih nivoa obrazovanja.

Ključne reči:

Reference

  • Beker, Peter. 2019. „Obrazovna politika” U Evropa od A do Š, ur. Aleksandra Popović, 229-233. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer.
  • Beukel, Erik. 2001. Educational Policy: Institutionalization and Multi-Level Governance, In Explaining change in EU education policy, Heiko Walkenhorst, 567587. Department of Government University of Essex UK.
  • Bodroški Spariosu, Biljana. 2017. Univerzitetsko obrazovanje pred stalnim izazovima. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area, March 12, 2010, https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/EHEA_2010_Budapest-Vienna-Declaration.pdf, Последњи приступ: 01.07.2020.
  • Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.
  • Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
  • Council of the European Communities. 1988a. European Educational Policy Statements Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
  • Council of the European Union. 2002. Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training — ‘The Copenhagen Declaration’ (Not published in the Official Journal).
  • Council of the European Union. 2009. „Council conclusions of 12 May 2009 on strategic framework for European cooperation in the education and training (ET 2020)”. OJ C 119, 28.5.2009, p. 2–10.
  • European Comission [EC]. 2010. “Europe 2020 – A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. COM (2010) 2020.
  • European Council. 2000. Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency Conclusion, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm, Последњи приступ: 30.06.2020.
  • Eurostat. EU Benchmarks: Education and Training 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks, Последњи приступ: 08.07.2020.
  • Lazarević Vušurović, Аna. 2017. „EU Standardi u obrazovanju u Srbiji” U Evropa za mene, ur. Dragan R. Simić, Dejan Milenković i Dragan Živojinović, 455-464. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.
  • Charter of Fundamental rights of the European Union 2000. OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407.
  • The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint declaration of the European Ministers of Education, https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna- Declaration.pdf, Последњи приступ: 01.07.2020.
  • Treaty Establishing the European Economic Community and Related Instruments [EEC T] 1951. Document 11957E
  • Vladimir Medović, ur. 2018. Pojmovnik EU. Beograd: Delegacija Evropske unije u Srbiji.
  • Walkenhorst, Heiko. 2008. Explaining change in EU education policy, Journal of European Public Policy, 15:4, 567587, DOI: 10.1080/13501760801996741.
  • Европска комисија. 2019. Република Србија: Извештај за 2019. годину. Брисел: Европска комисија.
PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2020 1/2020 УДК 37.014(497.11)(4-672EU) 53-69
ç