Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

О „СУКОБУ ЦИВИЛИЗАЦИЈА“ СЕМЈУЕЛА ХАНТИНГТОНА, ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ…

Сажетак

Предмет овог осврта је анализа текста Семјуела Хантингтона, „Сукоб цивилизација“, који је пре двадесет година објављен на страницама познатог часописа „Foreign Affairs“. Циљ рада је да се са овог временског одстојања укаже на кретања која је Хантингтон у својој замисли будућности успешно предвидео, а која није, као и да се истовремено процени  значај ове замисли у промишљању кључних одлика света после Хладног рата. Поред основних Хантингтонових ставова, представљају се и најпознатије критике упућене овом тексту; нарочита пажња биће посвећена цивилизацијама као чиниоцима али и могућим главним субјектима светске политике у будућности с посебним освртом на питања њиховог идентитета. Хантингтон види у религијама главну покретачку снагу савремених и будућих међународних односа. Иако држава, нападнута „одозго и одоздо“, опстаје као главни субјект светске политике, не треба искључити могућност да у будућности цивилизације и други чиниоци и актери привремено или трајно угрозе место и улогу држава у међународном систему и глобализованој светској политици.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, A Harvest Book, New York, 1975.
  2. Betts, Richard K., “Conflict or Cooperation? Three Visions Revisited”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 69-80.
  3. „Growing Impact of Ethnic and Geographic Diversity on U.S. Foreign Policy“, Stanley Foundation, Преглед амбасаде САД у Београду, br. 258, 1992.
  4. Huntington, Samuel P., „If Not Civilizations, What? – Paradigms of the Post – Cold War World“, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 58 – 68.
  5. Huntington, Samuel P., „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Summer, 1993, 22-49.
  6. Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  7. Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, Random House, New York, 1987.
  8. Rose, Gideon, „Introduction”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 1-
  9. Rubenstein, Richard E., Jarle Crocker, “Challenging Huntington“, Foreign Policy, Fall 1994, pp. 115-117.
  10. Slater, David, Contesting occidental visions of the global: The geopolitics of theory and North-South relations, Instituto Latinoamericana de Servicias Legales Alternativos (ILSA), 1995, Bogota, Columbia.
  11. Weeks, Albert L., “Do Civilizations Hold”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 55-
  12. Велимировић Владика Николај, Душа Србије, Источник, Невкош, Октоих, Нови Сад, Подгорица, 1995.
  13. Пулакос, Димитри, „Нови поредак“, Евробалканија, Београд, 1994.
  14. Симић, Р. Драган, Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 327::911.3+321.01 255-272