Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

O RAVNOMERNOJ RASPODELI KOMUNALNIH PREDMETA MEĐU IZVRŠITELJIMA

Sažetak

Uvođenjem izvršitelja u naš pravni sistem Zakonom o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine, značajan deo sudskih nadležnosti u oblasti izvršnog postupka preuzela je nova pravosudna profesija. Nakon nešto više od tri godine od početka rada prvih izvršitelja (01. jun 2012. godine), pažnja stručne i opšte javnosti, ali i samih izvršitelja je najviše usmerena na postupanje u predmetima za naplatu potraživanja za izvršene komunalne i slične usluge. U ovim postupcima izvršitelji su isključivo nadležni za određivanje i sprovođenje izvršenja, dok je za sud rezervisana kontrola u povodu izjavljenog prigovora. Brojnost komunalnih predmeta i iznosi dugovanja su opredelili dobar deo pravnika da pristupi izvršiteljskoj profesiji. Ono što je vrlo brzo izazvalo sporove jeste način raspodele komunalnih predmeta. Nakon dve godine primene zakonskih odredbi koje su dozvoljavale slobodu izvršnom poveriocu da sam odluči kom izvršitelju, iz kruga onih koji su mesno nadležni, će podneti predlog za izvršenje, krajem 2014. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima je uveden princip ravnomerne raspodele komunalnih predmeta svim izvršiteljima na čijem području se nalazi sedište ili prebivalište izvršnog dužnika. Ravnomerna raspodela komunalnih predmeta je nužno proizvela određene posledice na razvoj izvršiteljske profesije, konkurenciju među izvršiteljima, ali i na samu stopu naplate, odnosno efikasnost u realizaciji ovih potraživanja.

Ključne reči:

Reference

  Knjige

  1. Ђурђевић Дејан, Јавнобележничка делатност, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета у Београду, Београд, 2014.
  2. Јакшић Александар, Грађанско процесно право, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета у Београду, Београд, 2013.
  3. Јаневски Арсен, „Dejudicialization of enforcement function:comparative legal review“, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses, Third Regional Conference, Tirana 2013, GIZ, Скопље, 2014, стр. 401−409.
  4. Кеча Ранко, Грађанско процесно право, Приручник за правосудни испит, Службени гласник, Београд, 2014.
  5. Поповић Драгољуб, Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012.
  6. Привредни апелациони суд, Двадесето саветовање судија привредних судова Републике Србије, Златибор, 2012.
  7. Станковић Гордана, Боранијашевић Владимир, Извршно процесно право, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2012.
  8. Uitdehaag Jos et al, Свеобухватна анализа система извршења у Србији, GIZ, Београд, 2014.
  9. Uitdehaag Jos, Vincken Eric, Civil enforcement in the Western Balkans, BERP, Тирана, 2011.

  Zakoni

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Службени лист СЦГ − Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005 – испр. и Службени гласник РС−Међународни уговори, бр. 12/2010.
  3. Закон о извршењу и обезбеђењу − ЗИО, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 − одлука УС, 55/2014 и 139/2014.
  4. Закон о парничном поступку − ЗПП, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 − одлука УС, 74/2013, одлука УС, 55/2014.
  5. Закон о комуналним делатностима – ЗКД, Службени гласник РС, бр. 88/11.

  Predlozi zakona

  1. Предлог новог Закона о извршењу и обезбеђењу, сајт Скупштине Србије, http://www.parlament.gov.rs/акти/закони у процедури/46.html, 03.11.2015.

  Sudske odluke

  1. Решење Уставног суда IУз-782/2012 од 27. фебруара 2014. године.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 351.824.11:347.952 167-185
ç