Izaberi jezik:
Tema broja

O SRPSKOM NACIONALNOM IDENTITETU

O PSIHIČKIM SVOJSTVIMA, MENTALITETU I IDENTITETU SRBA DINARACA

Sažetak

Cilj ovog rada je da ukaže i detaljnije razradi ključne komponente srpskog nacionalnog identiteta: srpski jezik, srpsko pismo, istorijsko iskustvo, običaje, tradiciju, svetosavlje kao osoben vid srpskog pravoslavlja, itd. U drugom delu raspravlja se o psihičkim svojstvima, mentalitetu i identitetu dinarskog tipa, posredstvom Cvijićevih istraživačkih rezultata, kao i aktuelizacijom ovog pitanja, budući da dinarci naseljavaju veći deo srpskih zemalja. Treći deo rada posvećen je pitanju iskorenjivanja srpskog identiteta putem verske konverzije – napuštanjem pravoslavlja i prihvatanjem islama i katoličanstva, što je rezultiralo prelaskom u nove nacije Muslimane/Bošnjake i Hrvate. Uzeli smo dva u literaturi i u istoriji poznata primera očuvanja i gubljenja srpskog nacionalnog i pravoslavnog identiteta: jedan je sadržan u poznatoj pripoveci Sime Matavulja Pilipenda, a druga u narodnoj pesmi Ženidba Maksima Crnojevića. Ove tekstove analiziraćemo u širem istorijskom i društvenom kontekstu i aktuelizovati ih na današnje stanje srpskog identiteta. U radu ćemo koristiti istorijski metod, kao i metod analize i sinteze, te komparativni metod. Imajući u vidu da se Srbija i srpske zemlje nalaze na Balkanu kao „geopolitičkom raskršću“ i „buretu baruta“ na koji oduvek pretenduju velike sile, ili, kako narodni pesnik za Srbe kaže: „na zlo ste se mjesto namjestili, izmeđ zemlje turske i latinske“, ova tema je od velikog društvenog i naučnog značaja, ona je uvek aktuelna jer je srpski identitet na stalnom iskušenju.

Ključne reči:

Reference

  1. Бакотић, Лујо: Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до уједињења, Геца Кон, Београд, 1937.
  2. Видовић, Жарко: Историја и вера, Београд, 2009.
  3. Џаџић, Петар: Јован Цвијић, Иво Андрић О балканским психичким типовима, Просвета, Београд, 1988.
  4. Екмечић, Милорад: „Српски духовни простор на размеђи векова“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС (Главни уредник академик Милорад Екмечић, Главни и одговорни уредник академик Петар Мандић), Бања Лука, Српско Сарајево, 1999
  5. Дурковић – Јакшић, Љубомир: Србија и Ватикан 1804-1918, Краљево, Српска православна епархија жичка, 1990.
  6. Јеротић, Владета: Вера и нација, ARS Libri, Београд, 2005.
  7. Јовановић, Слободан „Српски национални карактер“, у: Карактерологија Срба (Бојан Јовановић и др.), Научна књига, Београд, 1992.
  8. Његош, Петар Петровић: Лажни цар Шћепан Мали, историческо збитије осамнаестога вијека, Београд, „Штампар Макарије“, Подгорица: Октоих, 2012.
  9. Маројевић, Радмило: Ћирилица на раскршћу векова. Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.
  10. Матавуљ Симо: Поварета; Пилипенда, Свјетлост, Сарајево, 1948.
  11. Милосављевић, Петар: Срби и њихов језик, Београд, 2002, Петар Милосављевић, „Језичко, књижевно и етничко разграничење Хрвата и Срба на територији данашње Хрватске, “у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Зборник радова 1 (ур. Момчило Суботић), Београд, 2010.
  12. Смит, Антони Д: Национални идентитет, Београд, 1989.
  13. Суботић, Момчило: Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  14. Суботић, Mомчило: „Однос филологије и идеологије код Срба“, Политичка ревија, бр. 01/2009, ИПС, Београд, 2009.
  15. Цвијић, Јован: Балканско полуострво и југословенске земље. Основи антропогеографије, Београд, 1996.

   

PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 159.922.4(=163.41)+316.722(=163.41) 25-43
ç