Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

О ПРАВУ НА САМООПРЕДЕЉЕЊЕ И ГЕОПОЛИТИЧКОЈ СУДБИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Сажетак

Аутор у раду презентује и анализира феномен самоопредељења у југословенском случају, примењујући историјски метод, те метод компарације, анализе и синтезе. При томе аутор полази од теоријског поимања овог појма, преко међународних организација: Друштва народа и Организације Уједињених нација и међународно-правних докумената који дефинишу право на самоопредељење, те саме примене овог начела, која је у свим случајевима зависила од глобалне геополитичке констелације великих сила и њихових интереса, а потом од снаге, воље, и других атрибута народа који се позива на право на самоопредељење. Коректно тумачење права на самоопредељење налаже да ово право припада народима, али не и националним мањинама. Отуда је у случају Републике Српске Крајине дошло до грубог кршења права Срба крајишника на самоопредељење, као што је у случају „Косова“, признањем ове терористичке НАТО творевине, такође дошло до злоупотребе прaва на самоопредељење. У оба случаја: право српског народа у Крајини и право Србије као државе, било је у сенци силе – глобалне геополитике Запада, у којој су српски народ и његове политичке и државне творевине перципиране као „герила“ која се испречила на путу његовог геополитичког похода на Русију.

кључне речи:

Референце

  • Булајић, Милан. 1963. Право на самоопредељење у Друштву народа и УН 1917-1962, Београд
  • Глигоријевић, Бранислав. 1996. „КПЈ и српско питање у Хрватској 1918-1991“, у зборнику: Република Српска Крајина, СКД „Сава Мркаљ“, Топуско, СКД „Зора“, Книн, Книн-Београд
  • Иљич, Владимир Лењин.1958. О праву нација на самоопредељење, Београд: Култура
  • Јовичић, Миодраг. 1995. „Право народа на самоопредељење (идеја и њено остварење)“, у: Српско питање данас, Други конгрес српских интелектуалаца, ур. Василије Крестић, Београд
  • Митровић, Андреј.1967. Делегација Краљевине СХС на Конференцији мира 1919-1920, Београд
  • Обрадовић, Константин. 1994. „О вредности међународног права данас и вештини његовог коришћења“, Међународна политика, бр. 1024, Београд
  • Пејин, Јован. 2002. Аутономија Војводине кошмар српског народа, Београд-Зрењанин: ИП
  • Петрановић, Бранко, Лакић, Зоран. 1993. Партизанска аутономија Санџака 1943-1945, Београд: ВИГ
  • Попов, Чедомир и Јелена. 2000. Аутономија Војводине српско питање, Кровови, Сремски Карловци
  • Прибићевић, Светозар. 1990. Диктатура краља Александра, Загреб: Глобус
  • Симић, Предраг. 1992. „Европа и југословенско питање“, Међународна политика, бр. 1001, Београд
  • Станишић, Михаило. 1999. Експанзионизам Хрвата и растројство Срба, Београд
  • Суботић, Момчило. 2004. Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“. Прва, друга, трећа Југославија, Београд: Институт за политичке студије
  • Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике, Београд: Институт за политичке студије
  • Суботић, Момчило. 2011. Српска Војводина и њене мањине, Београд: Институт за политичке студије
  • Чулиновић, Фердо. 1961. Југославија између два рата, Загреб
  • ZAVNOH, 1964. Zbornik dokumenata, 1943, Zagreb, IHRPH
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 341.231(497.5 Republika Srpska Krajina) 71-95