Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

О ПОТРЕБИ ФОРМИРАЊА ФИСКАЛНЕ УНИЈЕ У ЕВРОПСКОМ МОНЕТАРНОМ ПРАВУ

Сажетак

Предмет анализе у раду јесте сагледавање потребе за формирањем фискалне уније у циљу заокруживања концепта европске економске и монетарне уније. У том смислу се свеобухватно сагледавају појам фискалне уније, њена потенцијална институционална структура и правни основ детерминисани одредбама примарног и секундарног монетарног законодавства уз указивање на трошкове и користи обликовања таквог концепта координације националних фискалних политика. Сагледавањем искустава земаља које успешно реализују концепте фискалне уније у пракси желе се препознати оптимални конститутивни елементи за обликовање европске фискалне уније с обзиром на осетљивост држава у ограничавању компоненти фискалног и финансијског суверенитета. Применом догматског, аксиолошког и компаративно-правног метода у раду се настоји указати на највеће дилеме са којима ће се европски законодавац суочити на том плану и препознати одређене смернице de lege ferenda.

кључне речи:

Референце

  1. Вукадин Емилија, Лабус Мирoљуб, Економска политика за правнике, Правни факултет Универзитет у Београду, 2012.
  2. Голубовић Срђан, Фискална правила у Европској монетарној унији, Студентски културни центар Ниш, 2012.
  3. Димитријевић Марко, „Институционалне основе банкарске уније“, Право и привреда, Београд, Бр. 7-9/2016, стр. 275-285.
  4. Allard Céline et al., Towards a Fiscal Union for the Euro Area, IMF Staff Discussion Note, European Department in collaboration with the Fiscal, Legal, Research and the Strategy Policy and Review Departments, September 2013, SDN/13/09, стр. 1-29.
  5. Bargain Olivier et al., Fiscal Union in Europe? Redistributive and Stabilising Effect of a European Тax-Benefitt System and Fiscal Equalisation Mechanism, Oxford University Centre for Business Taxation, Oxford, Ox1 HP, Working Paper 12/22, 2012, стр. 1-31.
  6. Bordo D. Michael et al., A Fiscal Union for the Euro: Some Lessons from History, NBER Working Paper Series, No. 17380, 2011, стр. 1-33.
  7. Dheret Claire et al., The Implication of an EU Fiscal Union for Local and Regional Authorites, European Policy Centre, 2012, стр. 1-38.
  8. Enderlein Henrik et al., Completing the Euro: A road map towards fiscal union in Europe, Report of the „Tommaso Padoa-Schioppa Group”, Notre Europe, Thinking a United Europe, Penser l“unite europeene, 92 Studies and Report, 2013, стр. 1-52.
  9. Еuropean Council, European Council Conclusion of 28/29 June 2012, EUCO 76/12, стр. 1-15.
  10. Fuest Clemens, Peichl Andreas, European Fiscal Union: What is it? Does it Work? And Are There Realy „No Alternatives”?, IZA Policy Papers No. 39, March 2012, стр. 1-10.
  11. Lastra Rosa Maria, International Financial and Monetary Law, Oxford University Press, 2015.
  12. Nicoli Francesko, Pathways to achieve a Genuine Fiscal Union, European Policy Centre, Policy Brief, 2013, стр. 1-4.
  13. Sibert Anne, Banking Union and a Single bank Supervisory mechanism, in European Parliament, Directorat-General for Internal Policies, Policy Department A Economic and Scientific Policy, Banking Union and a Single Banking Supervisory Mechanism, Monetary Dialogue, Compilation of Notes, 2012, стр. 1-14.
  14. Steinbach Armin, Economic Policy Coordination in the Euro Area, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2015.
  15. Tanzi Vito, „Stability and Growth Pact:Its Role and Futurе”, Cato Journal, 24, Cato Institute, 2004, стр. 57-69.
  16. Veron Nicolas, Europe’s Single Supervisory Mechanism and the long јourney towards a banking union, in European Parliament, Directorate General for International Policies, Policy Depratment A Economic and Scientific Policy, Banking Union and a Single Banking Supervisory Mechanism, Monetary Dialogue, October 2012, стр. 1-16.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 338.23:336.2(4-672EU) 149-163