Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, POLEMIKE, PRIKAZI

O POREKLU BUNJEVACA

Sažetak

UVODNE NAPOMENE
Priča o bunjevačkom poreklu započeće se rečima koje je 27. februara 1927. godine, u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izgovorio narodni poslanik Marko Jurić (1880-1949), Bunjevac iz Subotice:
“Istina je da se kod nas vrši nasilno pohrvaćivanje Bunjevaca i Šokaca od strane hrvatskih separatista, i to od dana oslobođenja, kad su bili izaslati iz Zagreba. Još onda je donio neki hrvatski list da živi u Subotici 80.000 Hrvata koji pod madžarskim režimom nisu mogli da govore hrvatskim jezikom. Još onda je to, gospodo, kod nas Bunjevaca neprijatan utisak učinilo i to zato što se mi nigda nismo osećali Hrvatima nego Bunjevcima.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2021 2/2021 УДК 323.15(=163)(497) 351-358
ç