Tema broja

PRAVO I POLITIKA

O POJMU I PRAVNOJ PRIRODI NEUSPELOG PODSTREKAVANJA

Sažetak

I u srpskom krivičnom zakonodavstvu, kao i u većini stranih zakonodavstava, pošlo se od stava da pod određenim uslovima zaslužuje kaznu i onaj podstrekač koji je bezuspešno navodio drugog na izvršenje krivičnog dela. Kriminalnopolitički se kažnjivost neuspelog (pokušanog) podstrekavanja opravdava naročitom opasnošću po zaštićeno dobro koju započinjanjem kauzalnog toka nad kojim više nema vlast stvara lice u ulozi podstrekača. Kažnjivost je ipak uslovljena prirodom i težinom krivičnog dela na koje se podstrekavalo. Iako je odredba kojom je inkriminisano neuspelo podstrekavanje u našem Krivičnom zakoniku grupisana među odredbe koje regulišu saučesništvo, ono zbog odsustva glavnog dela, tj. nepostojanja izvršioca krivičnog dela, ne predstavlja formu saučesništva, već jednu specifičnu kažnjivu pripremnu radnju, za koju bi se moglo tvrditi da ima odlike i zasebne inkriminacije. Osim pitanja pravne prirode neuspelog podstrekavanja, u radu su razmotreni i njegovi pojavni oblici, kao i pretpostavke za primenu člana 34. stav 2. Krivičnog zakonika, kojim je u našem krivičnom pravu normirana odgovornost za pokušaj podstrekavanja. U razmatranju navedenih pitanja autor je koristio raspoloživu domaću, kao i relevantnu stranu, pre svega nemačku literaturu, koja ovoj problematici posvećuje nešto više pažnje.

Ključne reči:

Reference

  • Aćimović, M. Miodrag. 1937. Krivično pravo. Opšti deo. Subotica.
  • Bačić, Franjo. 1986. Krivično pravo. Opći dio. Zagreb.
  • Bloy, René. 1992. “Grund und Grenzen der Strafbarkeit der mißlungenen Anstiftung”. Juristische Rundschau (12), 493-497.
  • Bock, Dennis. 2008. “Die Anstiftung des zur Tat bereits Entschlossenen – zum Begriff des »alias« oder »omnimodo facturus«”. Juristische Rundschau (4), 143-146.
  • Bock, Dennis. 2018. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin: Springer.
  • Card, Richard. 2012. Card, Cross and Jones Criminal Law. Oxford.
  • Fischer, Thomas. 2011. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München.
  • Frank, Stanko. 1950. Kazneno pravo. Bilješke o Općem dijelu Krivičnog zakonika od 4. XII 1947. Zagreb.
  • Gropp, Walter. 2015. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin: Springer.
  • Jefferson, Michael. 2013. Criminal Law. Harlow (etc).
  • Jescheck, Hans-Heinrich. 1978. Lehrbuch des Strafrects. Allgemeiner Teil. Berlin.
  • Jovančević, Nedeljko. 2008. Podstrekavanje – oblik saučesništva i samostalno krivično delo. Beograd: Službeni glasnik.
  • Kambovski, Vlado. 2006. Kazneno pravo. Opšt del. Skopje.
  • Kandić, Zorica. 1981. „Pravna priroda i kažnjivost neuspelog podstrekavanja”, Arhiv za pravne i društvene nauke (2), 235-249.
  • Kindhäuser, Urs. 2011. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Baden-Baden.
  • Krivični zakonik [KZ] “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
  • Kühl, Kristian. 2008. Strafrecht. Allgemeiner Teil. München.
  • Lazarević, Ljubiša. 2006. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija.
  • Marković, Božidar. 1909. Krivično pravo. Druga knjiga. Izradio: Živko Topalović, Beograd.
  • Objašnjenja uz Nacrt Krivičnog zakonika FNRJ. 1951. Beograd: Službeni list.
  • Pijade , Moša. 1948. Komentar Opšteg dela Krivičnog zakonika. Beograd.
  • Roxin, Claus. 2003. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat. München.
  • Samaha, Joel. 2011. Criminal Law. Wadsworth.
  • Schünemann, Bernd. 2007. Leipziger Kommentar. Strafgesetzbuch, Berlin: De Gruyter Recht.
  • Srzentić, Nikola, Stajić Aleksandar i Ljubiša Lazarević. 2000. Krivično pravo. Opšti deo. Beograd: Savremena administracija.
  • Stojanović, Zoran. 2014. „Položaj saučesnika u krivičnom pravu: između akcesornosti i samostalnosti”, u: Kaznena reakcija u Srbiji. IV deo, ur. Đorđe Ignjatović, 1-16. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Stojanović, Zoran. 2020. Krivično pravo. Opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Stratenwerth, Günter and Lothan Kuhlen. 2011. Strafrecht. Allgemeiner Teil. München.
  • Tahović, Janko. 1956. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija.
  • Vuković, Igor. 2016. „Značaj određenosti dela izvršioca za postojanje podstrekavanja i javno pozivanje na vršenje krivičnog dela”, Revija za kriminologiju i krivično pravo (2-3), Crimen (3), 311-326.
  • Zlatarić, Bogdan. 1956. Krivični zakonik u praktičnoj primjeni. I. Svezak. Opći dio. Zagreb: Narodne novine.
  • Welzel, Hans. 1965. Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung. Berlin.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2020 3/2020 УДК 343.237 269-294
ç