Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У САВРЕМЕНОМ ПЕРИОДУ

О НАЦИОНАЛНОТВОРАЧКОЈ СНАЗИ КОСОВСКОГ МИТА

Сажетак

На примеру једне популарне приче у којој се промовише ново југословенско јединство, успостављено у ши­рим оквирима Европе, имамо прилику да посматрамо логику косовског мита на делу. Југословенска носталгија је у овом примеру у другом плану, док је драмски покретач управо пресељење државе из реалног у идеални свет где она постаје неуништива. Пример је утолико занимљивији што потиче из Хрватске, која је увек саботирала југословенско јединство, да би га сада обнављала у виртуелном облику, и то управо помоћу најкарактеристичније српске одлике митске косовске етике.

 

кључне речи:

Референце

  1. Витошевић, Драгиша, Српско песништво 1901-1914, књ. I, Вук Караџић, Београд, 1975.
  2. Јашовић , Предраг, „Појам косовских мотива“, Баштина, св. 29, 2010.
  3. Petrović, Ljubomir, „U potrazi za izmišljenom stvarnošću. Jugoslovenski identitet u časopisu Jugosloven 1931-1932“, Istorija 20. veka, 2007, vol. 25, br. 1
  4. Стојадиновић, Миша, „Изазови формирања идентитета у савременом друштву“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  5. Cooley, Charles Horton, „Social Consciousness“, Proceedings of the American Sociological Society, 1, 1907.
  6. http://bigblog.tportal.hr/robik3a?BlogCalendarDate=30.5.2010
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 323.1(497.1) 145-152