Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНA КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

НОРМАТИВНОСТ И ДЕМОКРАТИЈА

Сажетак

Приказ часописа: Српска политичка мисао, тема броја: „Демократија, једнакост и морал” год. XVII вол. 29 бр. 3/10 Институт за политичке студије Београд 2010 стр. 362.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 050(497.11) ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА ”2010”(049.3) 359-374