Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

NEZAKONITOST REZOLUCIJA KOJIMA JE OSNOVAN TRIBUNAL ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I LEK ZA PROGLAŠAVANJE OVIH ODLUKA NEZAKONITIM

Sažetak

U ovom radu dokazujemo nezakonitost Tribunala za bivšu Jugoslaviju. Ovo dokazujemo analizom zakonitosti rezolucija kojima je ovaj Tribunal osnovan. Tu je upotrebljena logika vezana za dokazivanje pravnih normi i njihovih osobina u slučajevima članova 4-6. Povelje. Princip egzostivnosti i izričite interpretacije našao je ovde posebno mesto u interpretaciji članova Glave VII Povelje. Na bazi analize članova 41. i 42. Povelje dokazujemo da su UN počinile ultra vires akt osnivanjem Tribunala. S ovim u vezi, predlaže se lek u vidu provere zakonitosti rezolucija kojima je ovaj Tribunal osnovan, postavljanjem pitanja, posred­stvom glavnog UN organa, Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Ključne reči:

Reference

  1. Повеља УН.
  2. “Admission of a State to the United Nations”, Advisory Opinion, 1948 ICJ.
  3. Advisory Opinion, 1949. ICJ.
  4. И. Јанев: On the UN’s Legal Responsibility for the Irregular Admission of Macedonia to UN, Perceptions – Journal of International Affairs, Vol. VII, no. IV, Dec. 2002 Feb. 2003.
  5. UNGA Res/47/1(1992).
  6. UNSC Res. 777(1992).
  7. UN General Assembly resolution 351 A (IV), 24. Nov. 1949.
  8. UNSC 808(1992).
  9. UN doc. S/25221.
  10. UNSC 780(1992).
  11. Lord D. Owena: Justice and reconciliation with particular reference to War crimes tribunals, The second Lord Atkin lecture, 3. Dec. 2004.
  12. Општа конвенција о привилегијама и имунитетима УН из 1946.
  13. И. Јанев: Међународни односи и спољна политика, ИПС, Београд, 2002.
  14. И. Јанев: ‘Legal aspects of the use of provisional name for Macedonia in the United Nations system’, 93 AJIL 155 (1999).
PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 341.645.5 197-210
ç