Tema broja

PRIKAZI I OSVRTI

NEPRIMETNO USPOSTAVLЈANЈE NOVOG SVETSKOG PORETKA

Sažetak

Prikaz knjige:
Kissinger, Henry. 2015. Svjetski poredak. Zagreb: Školska knjiga. 366 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2020 2/2020 УДК 327::911.3(100)(049.3) 449-461
ç