Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

NEOLIBERALNI PRINCIPI BOGATSTVA I MOĆI

Sažetak

Prikaz knjige: Noam Chomsky, Rekvijem za američki san, Sanford, Zagreb, 2017, 165 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2017 УДК 330.342.14(73)(091)(049.3) 341-347
ç