Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И КРИЗА

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ, КРИЗА И НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

Сажетак

У раду се истражује савремена и данас доминантна економска теорија и политика у облику неолиберализама и тржишног фундаментализма. Неолиберални концепт се ставља насупрот државном економском интервенционизму (и његовим основним механизмима регулисања привреде). Иза тога следи истраживање процеса глобализације, либерализације, дерегулације и приватизације као основних стубова ширења догме неолиберализма. Посебно се указује да тржиште није јединствен механизам и да се састоји из бројних тржишта и уграђених неравнотежа на њима. Антиинфлациона (стабилизациона) политика у склопу неоли­берализма насупрот развојној макроекономској политици, je посебно актуелно подручје у сукобу монетаризма (као основе либерализма) и кејнзијанизма (као основе државног интер­венционизма). Овде се посебно истражује однос државе и приватног капитала, деловање државе у привреди, држава благостања, профитна стопа и финансијски капитал. Иза тога следи изучавање неолибералне економије и “шок терапија”. У посебном делу се истражује утицај либерализма и монетаризма на развој неразвијених привреда. У завршном делу се указује на крах неолибералног модела развоја и антиразвојне макроекономске политике који редовно “производе” кризу развоја и запослености.

кључне речи:

Референце

  1. Душанић, Ј.: Вашингтонски консензус, Београд, 2007.
  2. Фузаро, Д.: „Раздвајање економије од политике остварени сан данас тријумфујућег неолиберализма“, Печат, бр. 326, 2014.
  3. Harwey, D.: The new imperialism, Oxford University Press, Oxford, 2005.
  4. Kiely, R.: The new political economy of development: globalization, imperial­ism, hegemony, Palgrave, London, 2006.
  5. Клајн, Н.: Доктрина шока успон капитализма катастрофе, Загреб, 2010.
  6. Комазец, С.: Инострани капитал разеојни допинг или омча дугова и дужничка криза, Наука и друштво, Београд, 2010.
  7. Комазец, С.: Неолиберализам, монетаризам и савремена криза, аут. издање, 2014.
  8. Комазец, С.: Глобална финансијска криза и економска криза у Србији, Институт за међународну привреду и политику, Београд, 2013.
  9. Комазец, С.: Криза европске уније и евро-зоне, Астериx, Београд, 2013.
  10. Комазец, С.: Неолиберализам, монетаризам и дефлацијау процесу економскограста, аут. изд., Београд, 2014.
  11. Комазец, С.: Изгубљене битке стабилизације и развоја на погрешно] стратегији, Наука и друштво, Београд, 2008.
  12. Комазец, С.: Неолиберализам, приватизација и финансијски капитал, Чигоја, Београд, 2004.
  13. Кордова, А.: Основна обележја савремене кризе и стратегија крупное капитала, зборник, Београд, бр. 5-6, 1984.
  14. Наполеони, Л.: Олош економија, Београд, 2008.
  15. Оте, М: Слом долази, Бард-фин, Београд, Бања Лука, Романов, 2009.
  16. Чикарић, А.: „Минимална држава и неолибералне стратегије ка­питализма“, зборник радова: Криза, одговори, левица, Београд, 2010.
  17. Рејнет, Е.: Спонтани хаос економија у доба вукова, Чигоја штам­па, Београд, 2010.
  18. Рејнет, Е.: Глобална економија, превод, Чигоја штампа, Београд, 2010.
  19. Сад, А., „Марксистичке и кејнзијанске критике неолиберализма“, зборник радова: Криза, одговори, левица, Београд, 2010.
  20. Сакс, Џ.: „Држава, либерализам и фискална консолидација“, НИН, јули, 2014.
  21. Семлер, В., „Криза и економија понуде“, Марксизам у свету, бр. 5-6, 1984.
  22. Совтић, К.: Нови глобални банкарско-финансијски систем експлоатације, Нова српска политичка мисао, Београд, 2013.
  23. Штиглиц, Џ.: Супротности глобализације, Београд, 2002.
  24. Штиглиц, Џ.: Кад капитализам изгуби главу, Париз, Fayard, 2013.
  25. Штиглиц, Џ., „Слободан пад, Америка, слободна тржишта и слом светске привреде“, зборник радова: Криза, одговори, левица, Београд, 2012.
  26. Стрик, В., „Криза демократског капитализма“, зборник радова: Криза, одговори, левица, Београд, 2010.

   

периодика Национални интерес 1/2015 УДК 330.831:330.834+338.124.2 11-45