Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NEMORALNOST AGRESIJE ORGANIZACIJE SEVERNOATLANTSKOG SAVEZA NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU

Sažetak

Krivično-pravna kvalifikacija agresije (agresorskog rata) kao zločina protiv mira, a time i njena protivpravnost, opštepoznate su i nesporne činjenice. Najverovatnije zbog toga, (ne)moralnost agresije kao vrste složenog geopolitičkog nasilja skoro da i nije bila predmet naučnih istraživanja. Polazeći od toga, u radu su prezentovani rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem da se, analizom raspoloživih sadržaja, utvrdi da li nasilje koje su oružane snage država članica NATO koristile u agresiji na SRJ, 1999. godine, pored nesporne protivpravnosti, karakteriše i nemoralnost kao tipično terorističko obeležje. Rezultatima tako usmerenog istraživanja koji su prikazani u ovom radu, nemoralnost tog nasilja potvrđena je nespornim indikovanjem izostanka moralnosti (pravednosti, etičnosti, legitimnosti), kako njegovog cilja tako i sredstva za ostvarenje tog cilja. Kao osnovni indikator kojim se dokazuje nemoralnost cilja, u radu je opisana protivrečnost između deklarativnih i stvarnih ciljeva agresije, dok su kao osnovni indikatori nemoralnosti sredstva opisani: 1) pretežna usmerenost vazduhoplovnih napada na civile i 2) savezništvo oružanih snaga NATO sa terorističkom OVK u njenim nemoralnim napadima na civile pre, tokom i posle agresije.

Ključne reči:

Reference

  • Антонић Слободан, Још није готово: Милошевић, Вукотић медиа, Београд, 2015.
  • Булатовић, Павле (предс. Изд. одбора), Јунаци отаџбинеСпомен књига, НИЦ „Војска“ – ВИЗ, Београд, 2000.
  • Јаковљевић Д., Тероризам с гледишта кривичног права, Сл. лист СРЈ, Београд, 1997.
  • Јовановић Живадин, Косовско огледало, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  • Кесић Обрад, Голи живот, Хепи телевизија, Београд, 21.01.2015.
  • Кларк Весли, Модерно ратовање, Самиздат Б92, Београд, 2003.
  • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016.
  • Лекић Миодраг, Мој рат против рата, Службени гласник РС, Београд, 2007.
  • Лукић Радомир, Социологија морала, издање Сабрана дела, Завод за уџбенике, Београд, 1995.
  • Мијалковски Милан, Модел заштите ВЈ од тероризма, докторска дисертација, Вoјна акaдемија Војске Југославије, Београд,1999.
  • НИН, Недељне информативне новине, Београд, 19.03.2009.
  • Пеан Пјер, Косово, Службени гласник, Београд, 2013.
  • Повеља УН, http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/povelja_un_lat.pdf. Приступљено 10.04.2019.
  • Рауфер Х. Албанска мафија, Форум за безбедност и демократију, Београд, 2005.
  • Стевановић Обрад, „Неморалност као конститутивно обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Политичко насиље (ур. и прир. Маликовић Драги, Шуваковић Урош, Стевановић Обрад) Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011, стр. 241-257.
  • Стевановић Обрад, „Противправност као терористичко обележје насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016.
  • Стевановић Обрад, Кумановски споразум, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  • Стевановић Oбрад: „Застрашивање и страх као терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере унапређења, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  • Стевановић Обрад: Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2008.
  • Стевановић Обрад: Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 210-221.
  • Stern Džesika, Ekstremni teroristi, Aleksandrija Press, Beograd, 2004.
  • Стијовић Зоран, Космет – моје сведочење, издање аутора, Београд, 2007.
  • Томашевски Катарина, Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  • Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006.
  • Harmon, Christopher, Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
  • Чомски Ноам, Интервенције. Рубикон, Нови Сад и Беокњига, Београд, 2009.
  • Чомски Ноам, Нови милитаристички хуманизам, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  • Wilkinson P., Terorizam protiv demokracije, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2019 1/2019 УДК: 341.31NATO(497.11+497.16)”1999”:341.312.5 89-111
ç