Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

NEIZVESNI PRELAZAK: demokratija i tranzicija

Sažetak

Prikaz knjige: Miloš Knežević, Neizvesni prelazak: demokratija i tranzicija, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 264 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 316.4:316.32(497.11)(049.3) 227-229
ç