Izaberi jezik:
Tema broja

GEOPOLITIKA I MEÐUNARODNI ODNOSI

(NEGATIVNE) PERSPEKTIVE UČLANJENJA KOSOVA I METOHIJE U SAVET EVROPE – OSVRT NA SRPSKO I MEĐUNARODNO ISKUSTVO

Sažetak

U radu se sa istorijskog aspekta sažima iskustvo Srbije (SRJ, SCG) prilikom pristupanja Savetu Evrope, i analiziraju se kvalifikacije koje su potrebne za članstvo u toj panevropskoj organizaciji. Komparativnom metodom se sagledavaju iskustva i zahtevi koji su bili postavljeni Srbiji i obrazlaže se zbog čega to ne bi bilo realno ostvarljivo kada je u pitanju eventualni zahtev za članstvo KiM. Takođe, u radu se iznose i dosadašnje tačke saradnje Prištine sa Strazburom, kao i pregled relevantnih stavova organa te organizacije o KiM. Sama činjenica da nemali broj članica SE nije priznao samoproglašenu nezavisnost KiM dodatno usložnjava eventualni zahtev za članstvo, koje očigledno ne bi moglo da prati dosadašnje konsenzualne odluke donošene u Savetu Evrope.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђерић, Владимир, Чланство државе у Савету Европе, Београдски центар за људска права, Београд, 2001. године.
  2. Миликић, Ратомир, Заборављена европска епизода: Југославија и Савет Европе 1949-1958, Институт за савремену историју, Београд 2014.
  3. Миликић, Ратомир, Југославија и Савет Европе 1980-2003, Службени гласник -Институт за савремену историју, Београд, 2012.
  4. Др Миликић, Ратомир, мр Бурсаћ, Дејан „Парламентарна дипломатија у процесу европских интеграција Србије с посебним освртом на СЕ и ЕУ: изабрана искуства из праксе“, зборник радова са међународног научног скупа Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе, ИМПП, немачка фондација Ханс Зајдел, Београд, 29. јун 2015. године (зборник у штампи).
  5. Архива Комитета министара СЕ.
  6. Архива Парламентарне скупштине Савета Европе (већим делом доступна на и на интернет презентацији организације coe.int).
  7. Правила и процедуре Генералне скупштине УН.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2016 УДК 341.176(4-672EU:497.115)“20“ 65-82
ç