Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

NAUKA I NAUČNICE U SRBIJI I SVETU

Sažetak

Na Institutu za političke studije 8. februara 2023. godine održana je panel-diskusija na temu Nauka i naučnice u Srbiji i svetu. U susret obeležavanju 11. februara, Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci koji je ustanovila Generalna skupština UN 2015. godine, održana je ova diskusija čiji je jedan od ciljeva bio da sagleda ne samo nasleđe razvoja nauke i društva u kontekstu položaja i uloge žena i devojaka u nauci, već i da se pozabavi i savremenim i budućim izazovima u ovom kontekstu. Skupom je moderirala dr Aleksandra Kolaković, viša naučna saradnica na Institutu za političke studije, koja je na otvaranju, između ostalog, rekla da bi volela da se tokom diskusije poseban fokus stavi i na ključne probleme kao što su: mizoginija, patrijarhat, diskriminacija, nejednakost i stereotipi. U diskusiji je učestvovalo sedam žena koje se bave naukom u Srbiji. To su: dr Ivana Pantelić, naučna saradnica na Institutu za savremenu istoriju, prof. dr Sonja Avlijaš, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, prof. dr Jasna Milošević Đorđević, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, dr Marina Kostić Šulejić, naučna saradnica na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, prof. dr Ana Banko, virusološkinja, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i dr Jelena Todorović Lazić, viša naučna saradnica na Institutu za političke studije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2023 2/2023 УДК 001:378(497.11) 266-271
ç