Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

НАСТАНАК КОНЦЕПТА ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА И ПОЛИТИКЕ МУЛИТИКУЛТУРАЛИЗМА У КАНАДСКОМ КОНТЕКСТУ

Сажетак

У овом раду разматра се политика мултикултурализма и мултилингвизма у специфичном мултиетничком контексту Канаде раних осамдесетих и деведесетих година прошлог века. Канадски тип мултикултурализма је изабран јер се он значајно разликује од политике мултикултурализма у Европској унији, Сједињеним Америчким Државама и другде. Програм мултикултурализма омогућио је свим етничким групама легална права за очување етничког језика и културе. Језик је један од најчешћих фактора који карактерише припаднике неке етничке групе. Рад се бави односом између језика и етничког идентитета, износе се врсте етничности и очувања етничког идентитета, врсте билингвизма, као и процеси асимилације и интеграције у Канади.

кључне речи:

Референце

  1. Anderson Alan, “The Survival of Ethnolinguistic Minorities: Canadian Comparative Research”, in: Language and Ethnic Relations (eds. Howard Giles, Bernard Saint-Jacques), Pergamon Press, Toronto, 1979, стр. 69-73.
  2. “Canada Update”, 1981 Census of Canada, Statistics Canada, Toronto, 1983.
  3. Goldlust John, Richmond Anthony, “A Multivariate Model of Immigrant Adaptation”, International Migration Review, Center for Migration Studies, New York, 8, 1974, стр. 193-225.
  4. Gordon Milton, Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origin, Oxford University Press, New York, 1964.
  5. Handlin Oscar, The Uprooted, Grosset & Dunlop, New York, 1951.
  6. House of Common Debates, Third Session, Twenty-Eighth Parliament, Vol. 8, Queen’s Printer, Ottawa, 1971.
  7. Isajiw Wsevolod, “Definitions of Ethnicity“, Ethnicity, Toronto, No. 1, 1974, стр. 113-114.
  8. Isajiw Wsevolod, Makabe Tomoko, “Socialization as a Factor in Ethnic Identity Retention”, Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, Toronto, 1982.
  9. Johnston Ruth, “A New Approach to the Meaning of Assimilation“, Human Relations, Tavistok Publications, London, No. 16, 1963, стр. 295-298.
  10. Lyman Stanford, Douglas William, “Ethnicity: Strategies of Collective and Individual Impression Management“, Social Research, John Hopkins University Press, New York, Vol. 40, No. 2, 1973, 344-365.
  11. O’Bryan Kenneth, Reitz Jeffree, Kuplowska Olga, Non-Official Languages – A Study in Canadian Multiculturalism,Supply and Services Canada, Ottawa, 1976.
  12. Makabe Tomoko, “Ethnic Group Identity: Canadian-Born Japanese in Metropolitan Toronto”, Doctoral Dissertation, University of Toronto, Toronto, 1976.
  13. Richardson Allan, “A Theory and Method for the Psychological Study of Assimilation“, International Migration Review, Center for Migration Studies, New York, No. 2, 1967, стр. 46-55.
  14. Richmond Anthony, “Language, Ethnicity and the Problem of Identity in a Canadian Metropolis“, Ethnicity, Toronto, Vol. 1, No. 2, 1974, стр. 175-206.
  15. Rudnyckyj Jaroslav, “Problems in Onomastic Bilingualism in Canada and USA“, Proceedings of the Eight Internacional Congress of Linguists, Oslo, 1958, стр. 148-149.
  16. Rudnyckyj Jaroslav, “Immigrant Languages, Language Contact, and Bilingualism in Canada“, Current Trends in Linguistics, Vol. 10, Mounton, The Hague, Paris, 1973.
  17. Taft Ronald, From Stranger to Citizen: A Survey of Studies of Immigrant Assimilation in Western Australia, Tavistock Publications, London, 1966.
  18. Tomovic Vladimir, Definitions in Sociology: Convergence, Conflict and Alternative Vocabularies, Diliton Publications, Inc., Hamilton, 1979.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 323.15:316.736(71) 187-201