Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

NASILNI OBLICI KOMUNIKACIJE: MOBING (UVODNA RAZMATRANjA)

Sažetak

Predmet rada jeste analiza problematike mobinga, odnosno uticaja ove pojave na život radnog čoveka jer se, kao takav, pojavljuje u radnim sredinama. Analiziraju se neke od dosadašnjih definicija mobinga, dosadašnji istraživački pristupi, kao i trenutni način borbe protiv mobinga u Srbiji. Kako se radi o starom društvenom fenomenu, sa imenom i definicijom, novijeg doba, a koji se odnosi na svojevrsno zlostavljanje na radnom mestu, predstavljen je pristup aktivnom načinu borbe protiv istog, na nivou teorijskog i spoznajnog, koje bi trebalo da preraste na nivo države i društva. Dotičemo se i psihološkog određenja agresije/nasilnog ponašanja koje dovodi do pojave mobinga, kao i teme nasilja kao društvenog fenomena, uopšte, čije se određenje istovetno odnosi na mobing, kao oblik istog.

Cilj rada jeste definisati mobing, kao specifičan model nasilne komunikacije kojoj je ukazana posebna pažnja. Reč je o deskripciji jednog od oblika loše komunikacije, verbalnog nasilja koje se odvija u radnom okruženju, a sprovodi se u svojevrsnom kontinuumu, tokom dužeg vremenskog perioda.

Od metoda, prisutne su analogije sa dosadašnjim istraživanjima autora i tehnike intervjua sa mobingovanim predstavnicima sindikata, u smislu iznalaženja fenomena mobinga, u sferi društvenih nauka. Rezultati rada bi trebalo da donesu sveobuhvatnu promenu i podizanje svesti, na svrsishodan, opipljiv nivo, kako na nivou pojedinca, tako i u smislu kolektiva/države, prvenstveno bazirajući civilizacijski napredak na podizanju kvaliteta komunikacijske prakse. U radu će biti reči o pojmu mobinga kao fenomena dvadesetog veka, kao i o njegovoj prevenciji, na nivou radne organizacije i pravnog sistema.

Ključne reči:

Reference

  • Анђелковић Слободан, Рашковић Таловић Виолета, „Говор мржње као облик политичког насиља“, Српска политичка мисао, бр. 2/2018, 25/60, стр. 66.
  • Балтезаревић Весна, Мобинг: комуникација на четири ноге, Панчево, Мали Немо, 2007.
  • Балтезаревић Весна, “Социјална група и мобинг”, Темида – часопис о виктимизацији, људским правима и роду, 12(4), 2009, стр. 77-92.
  • Големан Данијел (Daniel Goleman), Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2009.
  • Жилић Марија, Јанковић Јосип, „Насиље“, Социјалне теме, 2016, Загреб, стр. 69.
  • Клајн Иван, Шипка Милан, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2008, стр. 791.
  • Костелић-Мартић Андреја, Мобинг: психичко малтретирање на радноме мјесту, Школска књига, Загреб, 2005.
  • Јашаревић Сенад, „Мобинг у пракси и документима ЕУ и Србије“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, 2008, бр.1-2, стр. 543-558.
  • Радић Радивој, „Две цртице о мобингу у средњем веку“, Годишњак за друштвену историју, 2, 2011, Одељење за историју, Филозофски факултет, Београд, стр. 21.
  • Симеуновић Драган, Теорија политике 1. Део, Удружење “Наука и друштво” Београд, 2002.
  • Нацрт приједлога Закона о спречавању злостављања на раду, “Мишљење о насиљу на радном месту”, Удруга за помоћ и едукацију жртава мобинга, Загреб, 2007.
  • Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
  • Domenico Paparella, Vilma Rinolfi, Fernando Cecchini, Mobbing in Italy, Internet, https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2004/increasing-focus-on-workplace-mobbing, 25/11/2018
  • Se, The definition of mobbing at workplaces, Internet, http://www.leymann.se/English/12100E.HTM, 25/11/2018
  • SE, Mobbing at work, Internet, http://www.Leymann.se/English/frame.html , 25/11/2018
  • Leymann Heinz, „Mobing and Psychological Terror at Workпlaces“, Violence and Victims, Vol. 5, No. 2, Springer Publishing Company, Stockholm, 1990, str. 124.
  • Swedish National Board of Occupational Health and Safety, „Victimization at work“, Ordinance of the National Board of Occupational Safety and Health containing Provisions on measures against Victimization at Work; Internet, http://www.bullyonline.org/action/victwork.htm, 27/11/2018
  • Eurofound, IR Dictionary, Interenet, https://www.eurofound.europa.eu/search?search_block_form=mobbing&search_api_language=All&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&items_per_page=10, 27/11/2018
  • http://www.ramrrs.gov.rs/, 20/12/2018
  • https://mobing.rs/category/aktivnosti/, 20/12/2018
  • http://www.vds.rs/PodrskaZrtvamaMenu.htm, 08/02/2019
PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 343.62-057.16:316.77 153-169
ç