Tema broja

ZAŠTITE I PODRŠKA VULNERABILNIH GRUPA

NASILЈE NAD STARIJIM OSOBAMA

Sažetak

Predmet ovog rada je analiza sve prisutnije pojave nasilja nad starijim osobama u našoj zemlji. Srbija spada u demografski stare zemlje i suočava se sa brojnim posledicаma starenja stanovništva koje su značajne i dalekosežne. Jedan od izazova je, ne samo za same starije osobe, već i za društvo u celini kako da se starije osobe zaštite od pojava zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja. Cilj rada je da se ukaže na genezu nasilja, posebno nad starijim ženama, pojavne oblike, kao i na nalaze dostupnih istraživanja i podataka. Istovremeno, rad ukazuje na pravce unapređenja sistema zaštite žrtava. Rad se bazira na sintezi različitih izvora. Korišćeni su podaci iz dostupnih istraživanja na temu, statistički podaci o pojavi iz izveštaji ustanova socijalne zaštite, a korišćeni su i drugi dokumenti. Porodično nasilje nad starijima se evidentira tek kod oko 0,12% od ukupne populacije starijih u Srbiji, a kod onih koji su na smeštaju u institucijama socijalne zaštite, kod do 0,8% od ukupne populacije na smeštaju. Nasilje nad starijima je rasprostranjenije i u krugu porodice i u institucijama za smeštaj nego što je ono dokumentovano i procesuirano. Prema dostupnim istraživanjima, ono se kreće od 2% do 10% populacije starijih, a neki oblici zanemarivanja su prisutni i do skoro trećine ove populacije. Nasilnici su najčešće iz kruga najbližih srodnika, a u institucijama su to drugi korisnici. U tek oko 6% evidentiranih slučajeva porodičnog nasilja se izriču mere zaštite ili podnose krivične prijave, dok o efektima istih nema podataka. Date su i preporuke za unapređenje zaštita žrtava.

Ključne reči:

Reference

  1. Кнежић, Бранислава, „Насиље над старима – друштвено и научно запостављено подручје“, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко полицијска академија, бр. 01/2010.
  2. Економска комисија УН за Европу (UNECE), Политике старења бр. 2, Родна једнакост, рад и старење, новембар 2009, превод: Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, доступно на https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG.1-4-Ser.pdf
  3. Манојловић, Петар „Породично насиље над остарелим члановима породице“, Геронтологија, Геронтолошко друштво Србије, бр. 01/2000.
  4. Петрушић, Невена; Тодоровић, Наташа; Врачевић, Милутин, Насиље над старијим особама – студуја о насиља у породици, Црвени крст Србије, Београд, 2012.
  5. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај старијих у Србији за 2010. годину, Београд, 2011.
  6. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај старијих у Србији за 2011 .годину, Београд, 2012.
  7. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сензорним тешкоћама за 2014, Београд, 2015.
  8. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2009. годину, Београд, 2010.
  9. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2010. годину, Београд, 2011.
  10. Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2011. годину, Београд, 2012.
  11. Републички завод за социјалну заштиту, Пунолетни корисници у систему социјалне заштите 2014, Београд, 2015.
  12. Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих у Србији за 2012. годину, Београд, 2013.
  13. Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих у Србији за 2014.годину, Београд, 2015.
  14. Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији у 2012.години, Београд, 2013.
  15. Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији у 2014.години, Београд, 2015.
  16. Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији, Књига 2 – Старост и пол, Београд, 2012.
  17. Русак, Силвиа, Насиље над старијим особама, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2006.
  18. Уједињене нације, Водич за националну имплементацију Мадридског интернационалног плана акције о старењу, Њујорк, 2008.
  19. Сатарић, Надежда, Милићевић-Калашић, Александра и Игњатовић, Тања Обесправљени из незнања – Извештај о мониторингу људских права старијих на резиденцијалном смештају у Србији, Удружење грађана „Снага пријатељства“- Amity, Београд, 2013.
  20. World Health Organization, Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World Report on Violence and Health, Geneva, 2002, доступно на: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf
  21. World Health Organization, Global Status Report on Violence Prevention 2014, доступно на: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/report/report/en/
PERIODIKA Socijalna politika 1/2016 УДК 364.63-053.9(497.11) 51-75
ç