Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NADLEŽNOST MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA I KRIVIČNO DELO TERORIZMA

Sažetak

U radu se obrađuje pitanje da li je međunarodna zajednica, u okviru procesa razvoja pravnih instrumentata reakcije na savremene teške oblike kriminaliteta, terorizam prepoznala, kao u toj meri društveno opasan fenomen, da ga uvrsti u stvarnu nadležnost jedinog univerzalnog međunarodnog sudskog tela Međunarodnog krivičnog suda i proglasi međunarodnim krivičnim delom. Budući da načela međunarodnog krivičnog prava svoju pravnu snagu crpe iz opšteprihvaćenih principa nacionalnih krivičnih zakonodavstva i materijalnopravno utemeljenje terorizma kao kategorije međunarodnog krivičnog prava mora da ispuni stroge standarde koji važe i za oblikovanje obeležja bića krivičnog dela na nacionalnom nivou. Ono što prilikom stvaranja normi međunarodnog krivičnog prava posebno mora biti ispoštovano je i načelo solidarnosti i uzajamnog poverenja među državama, koje podrazumeva ograničenja suvereniteta država u pravcu prenošenja dela svoje nadležnosti na nadnacionalne institucije međunarodne zajednice, kakav je MKS. U prilog tome autor nakon razmatranja različitih mogućnosti za prepoznavanje terorizma kao krivičnog dela iz stvarne nadležnosti MKS-a iznosi brojne argumente koji idu u prilog mogućnosti prepoznavanja i predviđanja terorizma kao zasebnog međunarodnog krivičnog dela za koje bi MKS bio nadležan pro futuro.

Ključne reči:

Reference

  1. Ambos K., Timmermann A.: “Terrorism and customary international law”, in: Ben Saul (ed.), Research handbook on international law and terrorism, Elgar, 2014.
  2. Arnold R.: „Terrorism as a Crime Against Humanity under the ICC Statute“, in Giuseppe Nesi (ed.), International Cooperationin Counter- TerrorismThe United Nationas and Regional Organizationas in the Fight Against Terrrosim, Burlington, 2013.
  3. Bassiouni M. Ch.: Introduction to Symposium on The Teaching of International Criminal Law, 1 Touro J. Transnat’l L. 129, 1988.
  4. Bassiouni M. Ch.: „The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework“, in: 1 International Criminal Law,
  5. Bassiouni M. CH., Wise E. M.: Aut dedere aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Dordrecht, 1995.
  6. Бејатовић С.: „Међународна кривичноправна сарадња као инструмент сузбијања криминалитета“, у: Савремене тенденције кривичне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Бијељина, 2010.
  7. Wise E. M.: „International Crimes and Domestic Criminal Law”, 38 De Paul. L. Rev. 923,
  8. Wise E. M., Podgor E. S.: International Criminal Law, Cases and Materials, New York, 2000.
  9. Greenwood C.: „ International law and the “war against terrorism”, International Affairs, 78, 2002.
  10. De Londras F.: “Terrorism as an International Crime“, in: Schabas W.A., Bernaz N.(еds), Routledge International book of Criminal Law, Routledge, 2010.
  11. Касезе А.: Међународно кривично право, Београд, 2005.
  12. Мајић М.: „Будућност примене међународног кривичног права на националном нивоу и постојеће алтернативе“, у :Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, III део, Београд, 2009.
  13. Paust J.: „Terrorism as an International Crime“, in Giuseppe Nesi (ed.), International Cooperationin Counter-TerrorismThe United Nationas and Regional Organizationas in the Fight Against Terrrosim, Burlington, 2013.
  14. Sassoli M.: „Terrorism and War”, Journal of International Criminal Justice, 4 – 5 /2006.
  15. Saul B.: „Attempts to define Terrorism in International Law“, Netherlands International Law Review, LII , 2005.
  16. Стојановић З.: Међународно кривично право, Београд, 2012.
  17. Cassese A.: “The Multifaced Criminal Notion of Terrorism in International Law”, Journal of International Criminal Justice, 4 – 5/2006.
  18. Fillipo M. Di: „Terrorist Crimes and International Cooperation: Critical Remarks on the Definition of Terrorism in the Category of International Crimes“, European Journal of International Law, 3/08.
  19. Hirsch J.H.: „Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanosti“, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2005.
  20. Шкулић М.: Meђународни кривични суд -надлежност и поступак, Београд, 2005.
  21. Шкулић М.: Кривично процесно право, Београд, 2015.
  22. Шурлан Т.: „О потенцијалу тероризма за статус кривичног дела“, Међународна политика, 1143/2011.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2016 УДК: 341.645:323.28 215-232
ç