Изабери језик:
Тема броја

ИЗ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ МОТИВИ У СТАРОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Сажетак

У раду указујемо да је стара српска књижевност, иако сакралног карактера, писана од свештених лица, садржавала не само есхатолошке већ и историјско-политичке теме. Судбина српске државе, цркве и народа стална је тема старих српских записа. Стара српска књижевност настала је у оквиру византијских културних традиција, на српскословенском језику. То је разлог да се обрати пажња и укаже на битна својства византијске културе, њену везу за хеленским наслеђем, као и на карактеристике писма на којем je та књижевност настала.

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић Димитрије, Историја старе српске књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1991.
  2. Богдановић Димитрије, Студије из српске средњовековне књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1997.
  3. Деретић Јован, Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње, Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  4. Ђорђић Петар, Историја српске ћирилице: палеографско-филолошки прилози, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1971.
  5. Ђурић С., „Представе Сократа у Љубостињи“, Зборник ликовне уметности Матице српске, Нови Сад, бр. 13/1977, стр. 199–204.
  6. Ивић Павле, „О језику у списима Светога Саве“, Међународни научни скуп Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање,(прир. Војислав Јелић), САНУ, Београд, 1971.
  7. Јевтић Атанасије, Свети Сава и косовски завет, Српска књижевна задруга, Београд, 1992.
  8. Кашанин Милан, Српска књижевност у средњем веку, Просвета, Београд, 1990.
  9. Маринковић Радмила, Светородна господа српска, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007.
  10. Медаковић Дејан, „Претставе античких философа и сивила у живопису Богородице Љевишке“, Зборник радова Српске академије наука LXV, Византолошки институт САНУ, Београд 1960.
  11. Острогорски Георгије, Византија и Словени, Просвета, Београд, 1970.
  12. Паунд Езра, Како да читамо, Интелекта, Ваљево, 1999.
  13. Поповић Павле, Преглед српске књижевности, Геца Кон, Београд, 1921.
  14. Ћоровић Владимир, Списи Св. Саве, Београд, Сремски Карловци, 1928. Према: Трифуновић Ђорђе, Стара српска књижевност, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  15. Трифуновић Ђорђе, Стара српска књижевност, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  16. Философ Константин, „Повест о писменима“, „Житије деспота Стефана Лазаревића“, у едицији: Стара српска књижевност у 24 књиге, том 11, Београд, 1989.

   

периодика Национални интерес 2/2017 УДК 821.163.41.09”11/17” 11-30