Izaberi jezik:
Tema broja

IZ SRPSKE POLITIČKE ISTORIJE

NACIONALNI MOTIVI U STAROJ SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Sažetak

U radu ukazujemo da je stara srpska književnost, iako sakralnog karaktera, pisana od sveštenih lica, sadržavala ne samo eshatološke već i istorijsko-političke teme. Sudbina srpske države, crkve i naroda stalna je tema starih srpskih zapisa. Stara srpska književnost nastala je u okviru vizantijskih kulturnih tradicija, na srpskoslovenskom jeziku. To je razlog da se obrati pažnja i ukaže na bitna svojstva vizantijske kulture, njenu vezu za helenskim nasleđem, kao i na karakteristike pisma na kojem je ta književnost nastala.

Ključne reči:

Reference

  1. Богдановић Димитрије, Историја старе српске књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1991.
  2. Богдановић Димитрије, Студије из српске средњовековне књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1997.
  3. Деретић Јован, Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње, Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  4. Ђорђић Петар, Историја српске ћирилице: палеографско-филолошки прилози, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1971.
  5. Ђурић С., „Представе Сократа у Љубостињи“, Зборник ликовне уметности Матице српске, Нови Сад, бр. 13/1977, стр. 199–204.
  6. Ивић Павле, „О језику у списима Светога Саве“, Међународни научни скуп Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање,(прир. Војислав Јелић), САНУ, Београд, 1971.
  7. Јевтић Атанасије, Свети Сава и косовски завет, Српска књижевна задруга, Београд, 1992.
  8. Кашанин Милан, Српска књижевност у средњем веку, Просвета, Београд, 1990.
  9. Маринковић Радмила, Светородна господа српска, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007.
  10. Медаковић Дејан, „Претставе античких философа и сивила у живопису Богородице Љевишке“, Зборник радова Српске академије наука LXV, Византолошки институт САНУ, Београд 1960.
  11. Острогорски Георгије, Византија и Словени, Просвета, Београд, 1970.
  12. Паунд Езра, Како да читамо, Интелекта, Ваљево, 1999.
  13. Поповић Павле, Преглед српске књижевности, Геца Кон, Београд, 1921.
  14. Ћоровић Владимир, Списи Св. Саве, Београд, Сремски Карловци, 1928. Према: Трифуновић Ђорђе, Стара српска књижевност, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  15. Трифуновић Ђорђе, Стара српска књижевност, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  16. Философ Константин, „Повест о писменима“, „Житије деспота Стефана Лазаревића“, у едицији: Стара српска књижевност у 24 књиге, том 11, Београд, 1989.

   

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2017 УДК 821.163.41.09”11/17” 11-30
ç