Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Нормативни и институционални оквир, имплементација, изазови, проблеми и ризици

Сажетак

Дуално образовање је облик средњег стручног образовања, а дуалност подразумева то да се образовање и обука реализују на два места, у школи и код послодавца, односно тренинг центру који одговара одређеном радном месту. Дуални модел образовања у Републици Србији није преписан закон из неке земље са примером добре праксе, већ је донет у складу са образовним системом наше земље, социјалним, институционалним, економским и привредним оквирима. Овај модел образовања у Републици Србији је за сада добровољни модел и сваки ученик се у сваком тренутку може вратити класичном моделу учења. Закон је донет 2017. године а потпуна примена је отпочела 2019. године. Спровођење дуалног образовања захтева веће ресурсе од оних који су нам тренутно на располагању, недостаје особље, стручност и финансирање у процесу спровођења дуалног модела образовања. Потребно је више информисати све актере и заинтересоване стране и укључити их у сам процес. Око 2600 ученика је уписало први разред по дуалном моделу, а према интерним подацима Министарства просвете науке и технолошког развоја у систему дуалног образовања има око 7000 ученика и креираних 37 дуалних образовних образовних профила, 104 школе и 460 компанија које ће реализовати учење кроз рад, а укључено је око 900 компанија.

кључне речи:

Референце

  • Водич за ученике и родитеље кроз дуално образовање у Србији, 2019, Центар за образовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
  • Водич за компаније кроз дуално образовање у Србији, 2019, Центар за образовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
  • Грујић, Габријела, 2020, Национални модел дуалног образовања: пут у будућност Србије, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Службени гласник, Београд.
  • Закон о дуалном образовању, Службени гласник РС, бр. 101/17.
  • Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Службени гласник РС, бр.  66/19.
  • Мастер план, 2019, Имплементација Закона о дуалном образовању у Србији, Центар за обарзовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије, КОФ – Швајцарски економски институт при Швајцарском федералном институту за технологију (ЕТХ), Цирих, Швајцарска.
  • Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, Службени гласник РС, бр.   102/18.
  • Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује обавезне профиле у дуалном образовању, Службени гласник РС, бр.   2/19.
  • Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора, Службени гласник РС, бр.   70/18.
  • Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца, Службени гласник РС, бр.   46/18.
  • Спасеновић, Вера, 2017, „Дуално образовање: могућности, претпоставке и изазови остваривања“, Настава и васпитање, Филозофски факултет, Београд.
  • Стаменковић, Марија, 2019, Стратешко управљање пројектом имплементације дуалног модела образовања у Републици Србији, Факултет организационих наука, Београд.
  • Chatzichristou, S, Ulicna, D, Murphy I, & Curth, A, 2014, Dual education: a bridge over troubled waters. European Parliament.
  • Pogatsnik, Monika, 2018, Dual education: The win-win model of collaboration between universities and industry, Obuda University, Budapest, Hungary.Renold, Ursula, 2019. Implementation of the Serbian law on dual education: First report on drivers and barriers in the preimplementation phase, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, no. 129.
периодика Администрација и јавне политике 2/2020 2/2020 УДК 373.54.014.5(497.11) 17-34