Tema broja

ČLANCI I STUDIJE 2/2020

NACIONALNI MODEL DUALNOG OBRAZOVANjA U REPUBLICI SRBIJI Normativni i institucionalni okvir, implementacija, izazovi, problemi i rizici

Sažetak

Dualno obrazovanje je oblik srednjeg stručnog obrazovanja, a dualnost podrazumeva to da se obrazovanje i obuka realizuju na dva mesta, u školi i kod poslodavca, odnosno trening centru koji odgovara određenom radnom mestu. Dualni model obrazovanja u Republici Srbiji nije prepisan zakon iz neke zemlje sa primerom dobre prakse, već je donet u skladu sa obrazovnim sistemom naše zemlje, socijalnim, institucionalnim, ekonomskim i privrednim okvirima. Ovaj model obrazovanja u Republici Srbiji je za sada dobrovoljni model i svaki učenik se u svakom trenutku može vratiti klasičnom modelu učenja. Zakon je donet 2017. godine a potpuna primena je otpočela 2019. godine. Sprovođenje dualnog obrazovanja zahteva veće resurse od onih koji su nam trenutno na raspolaganju, nedostaje osoblje, stručnost i finansiranje u procesu sprovođenja dualnog modela obrazovanja. Potrebno je više informisati sve aktere i zainteresovane strane i uključiti ih u sam proces. Oko 2600 učenika je upisalo prvi razred po dualnom modelu, a prema internim podacima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u sistemu dualnog obrazovanja ima oko 7000 učenika i kreiranih 37 dualnih obrazovnih obrazovnih profila, 104 škole i 460 kompanija koje će realizovati učenje kroz rad, a uključeno je oko 900 kompanija.

Ključne reči:

Reference

  • Водич за ученике и родитеље кроз дуално образовање у Србији, 2019, Центар за образовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
  • Водич за компаније кроз дуално образовање у Србији, 2019, Центар за образовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
  • Грујић, Габријела, 2020, Национални модел дуалног образовања: пут у будућност Србије, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Службени гласник, Београд.
  • Закон о дуалном образовању, Службени гласник РС, бр. 101/17.
  • Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Службени гласник РС, бр.  66/19.
  • Мастер план, 2019, Имплементација Закона о дуалном образовању у Србији, Центар за обарзовне политике из Београда, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије, КОФ – Швајцарски економски институт при Швајцарском федералном институту за технологију (ЕТХ), Цирих, Швајцарска.
  • Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, Службени гласник РС, бр.   102/18.
  • Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује обавезне профиле у дуалном образовању, Службени гласник РС, бр.   2/19.
  • Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора, Службени гласник РС, бр.   70/18.
  • Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца, Службени гласник РС, бр.   46/18.
  • Спасеновић, Вера, 2017, „Дуално образовање: могућности, претпоставке и изазови остваривања“, Настава и васпитање, Филозофски факултет, Београд.
  • Стаменковић, Марија, 2019, Стратешко управљање пројектом имплементације дуалног модела образовања у Републици Србији, Факултет организационих наука, Београд.
  • Chatzichristou, S, Ulicna, D, Murphy I, & Curth, A, 2014, Dual education: a bridge over troubled waters. European Parliament.
  • Pogatsnik, Monika, 2018, Dual education: The win-win model of collaboration between universities and industry, Obuda University, Budapest, Hungary.Renold, Ursula, 2019. Implementation of the Serbian law on dual education: First report on drivers and barriers in the preimplementation phase, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, no. 129.
PERIODIKA Administracija i javne politike 2/2020 2/2020 УДК 373.54.014.5(497.11) 17-34
ç