Izaberi jezik:
Tema broja

O SRPSKOM NACIONALNOM IDENTITETU

NACIONALNI IDENTITET I MITSKI OBRASCI KOLEKTIVNE SAMOIDENTIFIKACIJE: SATIRIČKA DEKONSTRUKCIJA

Sažetak

Ovaj rad bavi se društveno-istorijskom konstruktom srpskog nacionalnog identiteta, sa ciljem problematizovanja raskoraka između mitskih obrazaca nacionalne (samo)identifikacije, s jedne strane, i karakternih odlika i obrazaca ponašanja devetnaestovekovnih Srba identifikovanih u satiričkim projekcijama Domanovićevih alegoričnih pripovedaka, s druge strane. U radu su najpre razmatrani relevantni društveni i kulturološki mehanizmi koji stoje u osnovi stvaranja mitskih/epskih autostereotipa, kao bazičnih pretpostavki za ovaj vid nacionalnih identifikacija. Ova razmatranja konkretizovana su analizom epskih i mitskih osnova srpskog nacionalnog karaktera, zasnovanih na uvidima istraživanja vodećih autora prve polovine dvadesetog veka – Slobodana Jovanovića, Jovana Cvijića, Miloša Đurića i Vladimira Dvornikovića. Rezultati analize potvrđuju tezu o usmenom, epskom karakteru prvobitnih konstituenata srpskog nacionalnog karaktera (narodne pesme, kosovski mit i Njegoševa dela). Pokazano je na koji način su osnovna etička načela, vrednosti i obrasci mišljenja, osećanja i ponašanja sadržani u epskim i mitskim usmenim predlošcima transponovani u nacionalnu karakterologiju Srba. Obrazložena je trajnost mitskih/epskih ishodišta nacionalnih identifikacija, nasuprot promenljivosti nacionalnih ideologija. U tom kontekstu, specifikovani su i primerima ilustrovani mehanizmi posredstvom kojih satira dekonstruiše stereotipne predstave o vlastitom narodu, koje inače retko postaju predmet preispitivanja. Time je potvrđena ključna društvena uloga satire kao kritičko-korektivnog elementa u sistemu nacionalnih identifikacija, ali i kao nosioca potencijala za reafirmaciju bazičnih vrednosnih orijentira sadržanih u epskim i mitskim ishodištima srpskog nacionalnog identiteta.

Ključne reči:

Reference

  1. Андерсон, Бенедикт, Нација, замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
  2. Вученов, Димитрије, Домановићева сатира као приповетка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.
  3. Вучковић, Радован, Модерна проза: крај IXX и почетак XX века, Просвета, Београд, 1990.
  4. Деретић, Јован, Историја српске књижевности, Sezam book, Београд, 2007.
  5. Домановић, Радоје, Сабрана дела (књ. I- III), Просвета, Београд, 1964.
  6. Дворниковић, Владимир, Карактерологија Југословена, Просвета, Београд, Ниш, 1990.
  7. Ђерић Гордана, Пр(а)во лице множине, Институт за филозофију и друштвену историју, Београд, 2005.
  8. Ђурић, Милош, Видовданска етика, Загреб: Издање Српског академског друштва Његош, Просвета, Ниш, 1988.
  9. Жунић, Драган, Национализам и књижевност: српска књижевност 1985-1995. Open Society Instiute. Budapest: Higher Education Support Programe.www.osi.hu/hesp. Преузето 15.7.2017. са https://www.scribd.com/document/234150709/Nacionalizam-i-Knjizevnost-Dragan-%C5%BDuni%C4%87,
  10. Јеремић, Љубиша, „Универзални значај Домановићеве сатире“, Велмар-Јанковић, С., (ур.), Глишић и Домановић (23-36) САНУ, Београд, 2009.
  11. Јовановић, Слободан, Из историје и књижевности I. БИГЗ, Београд, 1991.
  12. Пешић, Милена, „Национални идентитет између континуитета и променљивости“, Српска политичка мисао, 3, 103-132, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  13. Раденовић, Сања, „Национални идентитет, етницитет, (критичка) култура сећања“, Филозофија и друштво, 31 (3). 221-237, Београд, 2006.
  14. Рот, Клаус, Слике у главама. Библиотека XX век, Београд, 2000.
  15. Самарџија, Снежана, „Дело Радоја Домановића и усмена традиција“, Велмар-Јанковић, С (ур.), Глишић и Домановић (107-124). САНУ, Београд, 2009.
  16. Тодоровић, Никола, „Дистопијски елементи прозе Радоја Домановића., С. Велмар-Јанковић (ур.), Глишић и Домановић (217-231). САНУ, Београд, 2009.
  17. Цвијић, Јован, Говори и чланци (Сабрана дела, књ.3). САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
  18. Чоловић, Иван, Политика симбола: огледи о политичкој антропологији. Радио Б 92, Београд, 1997.

   

PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 159.922.4(=163.41)+316.722(=163.41) 1-24
ç