Изабери језик:
Тема броја

ПИТАЊА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

НАЦИОНАЛИЗАМ – ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИСТОРИЈА И ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА

Сажетак

Национализам је положен у основе модерног света, без овог учења немогуће је разумети не само политичку историју нашег света, већ и културне токове уопште. Пошто су просветитељство и Француска револуција разорили династички легитимизам, нација је постала извор политичке легитимности. То је био разлог да се обрати истраживачка пажња на идеју нације и учење национализма, на историјске околности у којима се ово учење развило и постало релевантно, на политичке импликације које је произвело, али и на интелектуалну историју национализма – филозофске темеље и теоријске поставке. Овај рад представља прилог за разумевањe интелектуалне историје национализма.

кључне речи:

Референце

  Гелнер, Ернест. 1997. Нације и Национализам. Нови Сад: Матица српска.

  Мацини, Ђузепе. 1919. Дужности човекове. Београд: Сарајево.

  Морис, Нил. 2011. Национализам и романтизам. Београд: Књига комерц.

  Смит, Антони. 2010. Национални идентитет. Београд: Библиотека XX век.

  Хајзинха, Јохан. 1996. Патриотизам и национализам у европској историји до краја деветнаестог века. Нови Сад: Прометеј; Београд: Терсит.

  Anderson, Benedikt. 1998. Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato.

  Greenfeld, Liah. 1992. Nationalism: Five Roads to Modernity. London: Harvard University Press.

  Keduri, Eli. 2000. Nacionalizam. Podgorica: CID.

  Saager, Adolf. 1937. Mazzini: tragedija idealiste. Zagreb: Binoza-Svjetski pisci.

  Salvo, Mastelone. 2005. „Macini i rađanje demokratije u Evropi (1835–1850).” U Macini 2005: zbornik radova sa okruglog stola povodom dvestagodišnjicе od rođenja Đuzepea Macinija, ur. Snežana Milinković. Novi Sad: Platoneum.

  Stipčević, Nikša. 2005. „Macini i srpski liberali.” U Macini 2005: zbornik radova sa okruglog stola povodom dvestagodišnjicе od rođenja Đuzepea Macinija, ur. Snežana Milinković. Novi Sad: Platoneum.

Пoлитичка ревија 3/2023 3/2023 УДК 323.12/.14 89-105