Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

NAČIN I OBLICI FINANSIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Sažetak

Osnovni cilj rada je da precizno utvrdi razliku između državne uprave i načina njenog finansiranja i lokalne samouprave i načina i oblika njenog finansiranja i ukaže na značaj samodoprinosa kao glavnog izvora sredstava istinske lokalne samouprave. Za razliku od državne uprave koja počiva na fiskalnoj koncentraciji sredstava, društveno-ekonomsku osnovu lokalne samouprave čini samoinicijativno udruživanje sredstava koje se vrši dobrovoljnim opredeljivanjem. Iz zajedničkih potreba proističe i zajednički inte­res za udruživanjem sredstava da bi se one zadovoljile, zbog čega se lokalna samouprava i počela razvijati najpre u sredinama gde je država malo ili nije nimalo ulagala. U analizi su korišćeni odgovarajuća naučna li­teratura i praktična iskustva finansiranja lokalne samouprave kao i teorijski zasnovan naučni metod.

Ključne reči:

Reference

  1. Беговић, Борис, и др., Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Влатковић, Милан, Изазови локалне самоуправе у Србији 1990-2006, ДО „Локална самоуправа Србије“, Београд, 2006.
  3. Марковић, Драган, Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  4. Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији задовољавања заједничких потреба, “Политичка ревија“, бр. 1/2007., Институт за политичке студије, Београд
  5. Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији развоја маргиналних подручја, „Политичка ревија“, бр. 1/2008., Институт за политичке студије, Београд
  6. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  7. Reinow, R., Introduction to Government, Knopf, New York, 1964.
  8. Станковић, Владан, Локална самоуправа и равномеран привредни развој Србије, „Политичка ревија“, бр. 2/2008.
  9. Суботић, Драган, Модели организовања и управљања у локалној заједници, „Политичка ревија“, бр. 2/2008.
  10. Упоредна искуства локалних самоуправа, Магна агенда, Београд, 2002.
PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 351.941(485) 173-186
ç