Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NAČIN DEFINISANJA OBRAZOVNE POLITIKE U OBLASTI PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

U ovom radu imamo za cilj definisanje obrazovne politike u oblasti predškolstva, a uz početni osvrt na sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao nastavka prioritetnog predškolstva, uzimajući postavke iz Zakona. U tom smislu, bavićemo se pre svega predškolskim obrazovanjem i njegovim uticajem na postavljanje temelja društvenih normi, kako u razvoju ličnosti, tako i u radu političkih struktura i načinom definisanja ove grane društva u državi. Sa osvrtom na neke od skandinavskih zemalja i njihov neosporan kvalitet u izradi obrazovnih programa, daćemo primer Švedske. Cilj ovog rada je da, uz pregled Zakonske regulative, a potom primerima pomenute zemlje i najzad, primerima iz prakse, na specifičan način objedini sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa konceptom javne uprave i politike, a sa krajnjom svrhom – da pomogne unapređenju predškolstva u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

    • Закон о основама система образовања и васпитања, (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члан 146., 70., 155.
    • Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020.године (“Сл.гласник РС”, бр.107/2012)
    • Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2009., стр. 234, 237
    • Јеротић Владета, Човек и његов идентитет, 2011., стр. 8-11.
    • https://sweden.se/society/play-is-key-in-preschool/; Приступљено: 3.02.2017.
PERIODIKA Administracija i javne politike 2/2018 2/2018 УДК 37.014:373.29(497.11) 89-108
ç