Изабери језик:
Тема броја

СВЕТ У ПРЕВИРАЊУ И НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

НАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАМ – ПОРЕКЛО ТЕРМИНА И ИСТОРИЈАТ ИДЕЈЕ

Сажетак

У средишту онога што се означава појмовима нација и национализам налази се национални идентитет. И својом природом и својим пореклом, национални идентитет је сложен појам. Реч је о културној појави која због своје вишедимензионалности представља истрајну и гипку снагу, не везује се за материјалне чињенице, већ упућује на судбину, услед чега је немогућа потпуна дефиниција нације. Идеје и идеали имају своју историју, интелектуалну и друштвену, коју треба упознати да бисмо упознали њихову природу. У раду указујемо на историјске околности у оквиру којих су обликоване западноевропске нације, што је одредило и природу западноевропског национализма. За разлику од нација на православном Истоку, које су створене посредством народне цркве, западноевропске нације настале су у сукобу с римском црквом и династичким краљевством.

кључне речи:

Референце

  Бернс, Делајл. 1993. Политички идеали. Ниш: Градина.

  Бодрожић, Ђуро. 2008. Национална држава. Београд: Српска књижевна задруга, Партенон.

  Бодрожић, Ђуро. 2018. Српски идентитет. Београд: Српска књижевна задруга.

  Бодрожић, Ђуро. 2023.  „Улога државе у обликовању и заштити националног идентитета”, Српска политичка мисао, Vol. 80 стр. 97-113, DOI: 10.5937/spm80-44375.

  Бубер, Мартин. 1997. „Национализам”, Градац, бр. 126/127.

  Констан, Бенжамен. 2000. Принципи политике и други списи, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

  Кохенхаузен фон Фридрих. 1937.  Велики Војсковођи, Београд: Геца Кон.

  Милетић, Светозар. 1868. Беседа С. Милетића на угарском сабору у питању народности. Нови Сад: Платонова штампарија.

  Попов, Нил. 1870. Србија и Русија. Београд: Државна штампарија.

  Рабенау фон Фридрих. 1936. Фридрих фон Рабенау, „Претходник”, у: Фридрих фон Кохенхаузен, Од Шанхорста до Шлифена: сто година пруско-немачког ђенералштаба. Београд: Геца Кон.

  Секулић, Исидора. 1966. Служба. Нови Сад: Матица српска.

  Стојановић, Светозар. 1999. „Нација, национализам и грађанизам”, Филозофски годишњак, бр. 12.

  Тојнби Арнолд. 2002. Проучавање историје. Београд: Службени лист СРЈ – ЦИД.

  Токвил де Алексис. 1994. Стари режим и револуција. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

  Хазони, Јорам. 2021. Врлина национализма. Београд:Clio.

  Хајзинха, Јохан. 1996. Патриотизам и национализам у европској историји до краја деветнаестог века, Нови Сад, Прометеј; Београд, Терсит.

  Anderson,  Benedikt. 1998.  Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato.

  Arčer, Kriston I 2006. Kriston Arčer i drugi, Svetska istorija ratovanja. Beograd: Aleksandrija Press.

  Keduri, Eli. 2000. Eli Keduri, Nacionalizam. Podgorica:CID.

  Liah, Greenfeld. 1992. Nationalism, Five Roads to Modernity, London: Harvard University Press.

  Smit D. Antoni 2010. Antoni D. Smit, Nacionalni identitet, Beograd, Biblioteka XX vek.

  Šeling Fridrih. 1989. Filosofija mitologije, Beograd:Opus.

  Tamir, Jael. 2002. Liberalni nacionalizam, Beograd, „Filip Višnjić”.

  Vovelle, Michel. 1989.  Revolucija protiv crkve: Od Razuma do Najvišeg Bića. Beograd, Zagreb: Izdavački centar Komunist-Grafički zavod Hrvatske.

   

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 2/2023 2/2023 УДК 327.2 27-43